Havene stiger - flyt digerne ind i landet

torsdag 4. juni 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der vil blive mindre plads til strandengens fugle og stigende fødemangel i fjordene i de næste årtier. Derfor er det på høje tid at lave en samfundsplan for et øget spillerum til vandfugle. Inddigning skal afløses af uddigning, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
- Regeringens såkaldte miljøplan ”Grøn Vækst” er med til at puffe til et hældende læs. Den baner vejen for en yderligere intensivering af industrilandbruget til skade for naturen.
Sådan siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF), på baggrund af årets NOVANA-rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) set i lyset af regeringens udspil om ”Grøn Vækst”.

- NOVANA-rapportens konklusioner fortæller i klare vendinger, at spisekamrene for en lang række arter af vandfugle er truet af højere vandstand, næringsstoffer fra landbruget og et generelt varmere klima. Alligevel kommer regeringen med et ”Grøn Vækst” udspil, der slet ikke tager højde for problemerne i kystnaturen, og som ikke løser problemerne med udledning af næringsstoffer, siger Christian Hjorth.

- Der er brug for en samfundsplan, der så at sige uddiger mange af de lave kystområder, som er blevet inddiget gennem de seneste 150 år. En sådan plan bør helt anderledes tage fat om udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, end det er tilfældet i ”Grøn Vækst”, fastslår DOF-formanden.

- Vi bør som samfund sikre vores lavtliggende strandenge og lavvandede fjorde af hensyn til de hundredtusinder af vandfugle, som er afhængige af vort landskab. Og som Danmark har et stort internationalt ansvar over for. Hvor pokker skal fuglene være, hvis strandengene og vandplanterne forsvinder, mens der er intensiv dyrkning helt ud til kysterne, spørger Christian Hjorth.

- Hvis politikerne ikke tager højde for konklusionerne i NOVANA-rapporten, risikerer vi at få stigende konflikter mellem gæs, svaner og andefugle og så det industrilandbrug, der levner stadigt ringere plads til fugle, siger DOF-formanden.

- Vi har allerede fået en forsmag på fremtiden, når vi oplever landbrugets ramaskrig i Vestjylland, fordi titusinder af bramgæs og kortnæbbede gæs i disse år i stigende grad søger deres føde på dyrkede arealer. Vi kan endnu nå at forebygge konflikterne ved at sikre fuglenes naturlige spisekamre i lavvandede fjordområder og på strandenge, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Christian Hjorth, formand for DOF.
Tlf. 97 44 85 20.
Mobil: 29 28 75 02.