Nomade-terner fra øst invaderer Danmark

torsdag 28. maj 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Snesevis af sjældne hvidvingede terner er de senere uger blevet set primært over jyske vådområder. For tredje gang på bare 12 år er der invasion af terner formentlig fra russiske egne, oplyser DOF
Jan Skriver
De er lette som fnug, når de dansende for vinden på sommerfuglemaner flyver over våde, sumpede områder på jagt efter insekter som for eksempel guldsmede.

Siden 4. maj er der landet over set flere hundrede hvidvingede terner, der sandsynligvis stammer fra egne mod øst primært i Rusland.

De elegante hvidvingede terner er kendte for at føre en tilværelse som nomader, når deres yngletid er forbi, eller hvis ynglesæsonen af en eller anden årsag slår fejl.

Da kan ternerne flakke hundreder, ja måske tusinder af kilometer væk fra deres traditionelle udbredelsesområde.

Den aktuelle invasion af hvidvingede terner har primært ramt Danmark i den sydvestlige del af Jylland, hvor der i Sneum Digesø syd for Esbjerg er set op imod et halvt hundrede af de sjældne terner.

I Magisterkogen mellem Tønder og Rudbøl ved den dansk-tyske grænse i Vadehavet er der noteret adskillige hvidvingede terner, ligesom Vejlerne i Thy har haft besøg af mindst 20 af nomaderne.

- Jeg tør ikke sige, hvorfor de hvidvingede terner pludselig optræder ved masser af nordvesteuropæiske søer og sumpe langt fra deres normale levesteder, men vi kan på indrapporteringerne se, at den kraftige østenvind i begyndelsen af maj bragte mange af disse terner fra øst til Holland, Tyskland og Sydvestdanmark.

Mit gæt er, at østenvinden har presset mange af de hvidvingede terner helt ud til Nordvesteuropas kyster, hvorpå fuglene langs med Vadehavets kyst er trukket mod nord, siger ornitologen Morten Bentzon Hansen, der på internetsiden www.netfugl.dk har fulgt terneinvasionen, som fortsat er over os.

I løbet af maj har der været rapporter om hvidvingede terner fra alle danske landsdele.
Fælles for forekomsterne er, at de brogede terner næsten altid ses ved lavvandede søer og sumpe med et rigt liv af insekter knyttet til vand.

Den hvidvingede terne er kendt for at være en pioner, der straks slår sig ned i våde naturområder, der genopstår efter perioder med udtørring. Derfor er naturgenoprettede søer gode steder at kigge efter hvidvingede terner, der har en udbredt forkærlighed for nyligt oversvømmede arealer.

Det er tredje gang i løbet af bare 12 år, at den hvidvingede terne invaderer Nordvesteuropa.

I 1997 gik historiens hidtil største invasion over landene mod nordvest i Europa. Flere end 2.000 hvidvingede terner blev det forår og den sommer for 12 år siden registreret i Danmark, mens tallet fra Sverige lød på 2.500 fugle.

I Tyskland flagrede i 1997 mere end 4.000 hvidvingede terner omkring, mens Polen havde besøg af 6.000 af de sjældne fugle, hvis europæiske ynglebestand er skønnet til at tælle et sted mellem 19.000 og 29.000 par med de fleste i den europæiske del af Rusland. Bestanden varierer dog ganske meget fra år til år.

Den massive forekomst i 1997 førte til flere yngleforsøg af hvidvinget terne i Danmark. Blandt andet forsøgte en lille koloni at etablere sig i Tøndermarsken og et enkelt par slog sig ned og byggede rede på Vestamager. I begge tilfælde slog yngelen fejl.

Igen i 2005 gik en mindre invasion af hvidvingede terner over Danmark og nabolandene. Cirka 450 fugle blev da observeret her i landet.

I år er invasionen af de elegante moseterner mindre, men den er ikke slut endnu.