Fire perleugleunger i kasse på Bornholm

onsdag 20. maj 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter godt tyve års fravær har den meget sjældne perleugle i dette forår ynglet succesfuldt på Bornholm. Ikke færre end fire unger blev udruget i en redekasse, som blev sat op i en af de bornholmske skove i efteråret 2007 af perleuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.
Perleuglen yngler i sortspættehuller, men benytter sig også gerne af redekasser, og efter sortspættens katastrofale nedgang i de seneste år på Bornholm er opsætningen af disse kasser blevet af stor betydning for at afhjælpe bolignøden hos perleuglerne.

Alt i alt er der indtil videre opsat 29 kasser af forskellig type på Bornholm. 18 kasser er fremstillet af brædder og de øvrige 11 er træstammestykker på ca. en halv meters længde, der er udhulet med kædesav og forsynet med indflyvningshul. Hængt op på en træstamme får de derved karakter af naturlige sortspættehuller. Det var en kasse af sidstnævnte model, perleugleparret havde valgt som redested.

Perleuglen har også tidligere ynglet på Bornholm, og ringmærkning er foretaget ved alle de tidligere fund i 1979, 1980 og 1987. I fredags blev de 4 perleugleunger fra dette år ringmærket af Klaus Dichmann, Sønderborg, som har stor erfaring med håndtering og ringmærkning af ugler. Klaus Dichmann er formand for DOF’s uglegruppe og ringmærker under Zoologisk Museum i København.

Perleuglegruppen har i 2008 anskaffet et lille kamera med infrarødt lys, som anbragt på en lang stang, skånsomt kan afsløre, om der er liv i kassen. Det var brugen af dette kamera, der gav den endelige vished om ynglefundet.

Gruppen har i de sidste 4 år udført et stort arbejde og brugt utallige timer på natlige lytteture i skovene for om muligt at registrere syngende perleugler. Dertil kommer diverse kasseopsætninger og kontrol af disse, så det var en glad perleuglegruppe, der i år kunne konstatere, at arbejdet havde båret frugt.

Ud over Bornholm yngler perleuglen et enkelt sted i Midtjylland.

Yderligere oplysninger: Ornitolog Hanne Tøttrup, tlf. 20 27 01 58

Læs mere om ugler her: www.tytoalba.dk