Sibiriske svaner holder vinter i Vildmosen

tirsdag 2. november 2004 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I Store Vildmose i Vendsyssel har en nordjysk ornitolog aflæst en halv snes ringmærkede pibesvaner. Det er sjældent, at så mange arktiske pibesvaner bliver aflæst i Danmark. Fuglene stammer fra den russiske tundra ud mod Barentshavet og Ishavet
Jan Skriver
Pibesvanerne kommer helt deroppefra, hvor de store russiske floder sender deres vandmasser fra kontinentet ud mod Ishavet.

De er verdens nordligst ynglende svaner, og pibesvanerne er dem af vores svaner, der trækker længst. Op imod 3-4.000 kilometer, delt op i etaper på 600-700 kilometer.

Nu er en halv snes af de kun godt og vel gåsestore pibesvaner blevet aflæst i Store Vildmose i Vendsyssel.

Ornitologen Einar Flensted-Jensen står bag aflæsningen af svanerne, som er mærket med engelske farveringe, der med held og stor tålmodighed kan aflæses ved hjælp af teleskopkikkert.

Han har aflæst tal og bogstav på både hvide og gule farveringe.

Englænderne har i flere årtier ringmærket pibesvaner i områderne omkring Petsjora-flodens munding i det vestlige Sibirien.

- I øjeblikket holder cirka 500 pibesvaner til i Store Vildmose. Fuglene æder spildkorn på stubmarker. Og er der en enkelt uhøstet kornmark, der står under vand, falder svanerne helt sikkert over den, fortæller Einar Flensted-Jensen.

- Jeg har tidligere haft problemer med at aflæse svanerne, når de går med deres ben skjult mellem kornstrå. Men denne sæson er det lykkedes, fordi fuglene har gået et sted, hvor jeg har kunnet sidde på en lille bakke og kigge ned på dem. Det viser sig, at mine aflæste pibesvaner stammer fra den russiske tundra syd for øen Novaja Semlja i Ishavet. Det er bemærkelsesværdigt, at de aflæste pibesvaner ikke er blevet ringmærket det samme sted. De stammer fra flere forskellige områder omkring Petsjora-flodens udløb i Barentshavet. Men fuglene har fundet sammen på de klassiske efterårsrastepladser i Store Vildmose, siger Flensted-Jensen.

Den bestand af russiske og sibiriske pibesvaner, der overvintrer i Vesteuropa, tæller cirka 25.000 individer.

Udover Danmark er Holland og England de vigtigste vinterlande for den lille, arktiske svane.

De pibesvaner, der yngler østpå i Sibirien, holder vinter i Japan og måske ved Det Kaspiske Hav.

Antallet af pibesvaner i Danmark topper traditionelt i november, da op imod 5.000 fugle er talt. Nord- og Vestjylland er pibesvanens terræn her i landet. Arten er meget sjælden i Østdanmark, hvor kun Tissø i Vestsjælland er en sikker lokalitet for arten.

- Vejret og fødemængden afgør, hvornår pibesvanerne trækker videre fra deres klassiske jyske rastepladser i Store Vildmose, ved Limfjorden, Vest Stadil Fjord eller Ringkøbing Fjord. Er der masser af spildkorn, og bliver det en grøn vinter, kan flokkene blive hængende. Men så snart det sætter ind med frost, flyver pibesvanerne til Holland eller Sydengland. Pibesvanen har en anden strategi end sangsvanen for eksempel. Den flyver straks til sikre spisesteder sydvestpå, bare der kommer frost og sne i Danmark. Sangsvaner på vinterophold her i landet er langt mere tilbøjelige til at holde ud og vente på tøvejr, siger Einar Flensted-Jensen.