Perleugler på plads i plantagen

torsdag 23. april 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter cirka 8 måneder på kost og logi er to af Danmarks mest sjældne ugler blevet sat ud i den midtjyske plantage, hvor de blev klækket og ved udflyvningen fik store startvanskeligheder på livet som musejægere
Jan Skriver
Da de to små ugler sidste år i august som forpjuskede fjerbylter med stirrende gule øjne blev bragt ind på Dyrenes Beskyttelses vildtplejestation i Farstrup i Vesthimmerland, lignede de et par af fuglelivets yderste mandater.

Ugleungerne så yderst forhutlede ud med slidte fjer, men nu er de to unge perleugler tilbage i den plantage i det midtjyske skovlandskab, hvor de som de eneste af deres art i Danmark blev klækket i en redekasse i sommeren 2008.

Takket være en rigelig kost af mus serveret af Kristian Mosgaard og Gitte Henningsen, der for Dyrenes Beskyttelse driver vildtplejestationen i Farstrup vest for Aalborg, er de blot drosselstore ugler kommet til hægterne.

Ornitologer, der havde overvåget Danmarks eneste kendte ynglepar af perleugle i 2008, havde i forbindelse med ungernes udflyvning konstateret, at de to små var i en meget dårlig kondition.
Så der var ingen vej uden om: Hvis de sjældne ynglefugle skulle overleve, måtte de i pleje på en vildtplejestation.

Og en af ornitologerne bragte perleuglerne til Farstrup.

- Ungerne var tynde og fulde af lopper, men de åd straks den første nat de mus, der blev serveret for dem, fortæller Kristian Mosgaard.

- Næste dag efter et besøg hos dyrlægen kom perleugleungerne i bad, for de var så beskidte, at flere af deres fjer lignede brune sugerør.

- Vi gav dem intensiv pleje den første uges tid, men derpå fik uglerne plads i en flyvevoliere, hvor de lige siden har haft mulighed for at træne vingerne, indtil udsætningen den anden dag, siger Kristian Mosgaard.

Perleuglerne har kun haft ringe kontakt til mennesker, og de er stort set udelukkende blevet håndteret i forbindelse med indfangningen i volieren før udsætningen i deres fædrene skov.

- Vilde fugle bør ikke vænne sig til mennesker, og ugleungerne har hele tiden været meget sky. På den baggrund skal de nok klare sig i deres sande skovnatur igen, siger Kristian Mosgaard.

I et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, og Dyrenes Beskyttelse er de to unge perleugler nu sat ud i en redekasse tæt på den lokalitet, hvor de blev klækket sidste sommer.

Snart vil det vise sig, om vingerne kan bære de unge ugler ud til fornyet frugtbarheden i den spæde danske bestand, der er under etablering.

Perleuglen træffes mest i skove, hvor der er fyrre- og grantræer, og hvor der er en ekstensiv skovdrift.

Der skal være huller i træerne til uglerne, og det har vist sig, at perleuglen er knyttet til terræner, hvor der yngler sortspætter, hvis redehuller uglerne kan overtage.

På denne årstid tuder perleuglerne. På skrift lyder dens stemme sådan her: ”po-po-po-po”. Der er dem, som mener, at den lille ugles monotone stemme kan minde om lyden fra en gammeldags fiskerkutter i det fjerne.

I næste nummer af DOF's medlemsblad Fugle & Natur vil der blive bragt en artikel, der fortæller om den seneste udvikling i den danske bestand af perleugler.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.