Gåseflokke er en naturrigdom for os alle

tirsdag 10. marts 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening fryder sig over bramgåsens succes. Konflikter mellem landbruget og gæssene kan forebygges ved at betale landmændene kompensation for at lade de flyvende vegetarer græsse på særligt udvalgte marker, mener DOF
Jan Skriver
Tusindtallige flokke af bramgæs er et betagende syn. Som naturoplevelse betragtet er skarerne af store, snakkende fugle på højde med fænomenet Sort Sol, hvor sværme af stære laver flyveopvisninger og drager turister i tusindvis til Tøndermarsken ved den dansk-tyske grænse.

Som samfund bør vi betragte de spektakulære bramgæs som en værdi, der giver hele befolkningen mulighed for at høste store oplevelser i det fri.

Sådan siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på baggrund af det stigende pres fra landmænd i Vadehavet og langs Vestkysten, der ønsker at få mulighed for at skræmme eller ligefrem skyde de fredede bramgæs væk fra deres marker.

- Jagt er heldigvis ikke en mulighed, når vi taler om bramgåsen, for den er godt beskyttet af alle EU-lande. I DOF anerkender vi, at arten for landmænd i visse områder kan være en hård gæst at have på kost, siger Christian Hjorth.

- Problemet kan dog løses. Det kan vi se i vores nabolande. I Tyskland og Holland, hvor bramgæssene også optræder i enorme flokke, sikrer man uforstyrrede fødeområder til gæssene ved at betale landmændene kompensation for at lade fuglene græsse i fred og ro på deres marker og for at sørge for græs af høj kvalitet. Pengene bliver hentet fra EU’s landdistriktsmidler. Til gengæld tillader myndighederne, at landmænd kan skræmme gæssene bort fra andre områder, hvor de er uønskede, siger DOF-formanden.

- I Dansk Ornitologisk Forening anbefaler vi en lignende ordning i Danmark, hvor en forvaltningsplan bør anvise passende områder fordelt over landet, men især i Vestjylland, hvor gæssene kan raste og søge føde i fred og ro.

Områderne kunne udpeges i et samarbejde med Holland og Tyskland, så der i hele bramgåsens vinterkvarter kommer til at ligge en perlerække af fredfyldte spisekamre, siger Christian Hjorth.
Særligt på øen Mandø i Vadehavet føler landmænd sig generet af store flokke af bramgæs, der giver dem økonomiske tab.

Mandag 23. marts kommer miljøminister Troels Lund Poulsen (V) til Mandø for at tage en gåsesnak med landmændene.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Christian Hjorth, formand for DOF.
Tlf. 97 44 85 20.