Rovfugle har røntgenblik

onsdag 4. februar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Når musene ”pisser” territoriet af nede i deres gange, så risikerer de at miste livet. Flere rovfugle kan nemlig se urinen som ultraviolet lys gennem både sne og græsdække. Det skriver bladet Fugle og Natur.
Allan Gudio Nielsen
En tårnfalk med svirrende vingeslag som en lille helikopter er et velkendt syn langs vores veje og i det åbne landskab. Den musende tårnfalk er på jagt efter mus, og med en smule tålmodighed vil man snart kunne opleve den styrtdykke i græsset for kort efter at komme til syne med en lille mus i fangerne. Nu viser ny forskning, at falken bruger en slags røntgenblik til at finde musene.

Et af tårnfalkens vigtigste byttedyr, især her om vinteren, er markmusen. Markmus og andre små gnavere løber ofte langs faste stier i landskabet, når de søger føde. Undervejs markerer de deres stier med urin og ekskrementer, hvilket tjener flere formål: Dels hjælper det musen med at finde tilbage til sit musehul, og dels fortæller urinen andre mus om territoriets ejerforhold og evt. om ejerens seksuelle modtagelighed. Man kan i denne forbindelse sige, at musen ”pisser sit territorium af”.

Musene er dog næppe klar over, at tårnfalken er i stand til at se disse urinspor. Urinen reflekterer nemlig ultraviolet lys (UV-lys), og i modsætning til mennesker kan mange fugle se UV-lys. Sandsynligvis ser tårnfalken musenes stier som striber i landskabet og kan forholdsvis nemt ”finde hen til, hvor musen bor”. Selv ved snefald kan tårnfalken se disse ”ledetråde” i landskabet.

Den finske undersøgelse, som ligger til grund for opdagelsen af tårnfalkens evner til at se UV-lys, viste desuden, at tårnfalken også er i stand til at vurdere tætheden af bytte i et område, hvilket er vigtigt i forhold til potentielle yngle- og fødesøgningsområder. Andre musejægere som fjeldvåge og stor tornskade benytter sig også denne metode. Det er velkendt, at rovfugle har et fantastisk syn, men at tårnfalken, som en anden Supermand, også har en slags ”røntgenblik” og kan se dufte, ja hvem skulle have troet det?

Yderligere oplysninger el. kommentarer: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen, Fugleværnsfonden: 33283816 el. 20890909.