Vandfugle drukner i fiskegarn

torsdag 22. januar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening mener, at der bør strammes op på reglerne for at fiske med garn i fjorde, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområder
Jan Skriver
I et lavvandet sjællandsk fjordområde blev der i dagene omkring nytår fra en mindre fiskekutter sat cirka to kilometer garn.

Garnene stod to dage i fjorden, der er vildtreservat og udpeget som Natura 2000 område i EU, fordi det er af afgørende betydning for store antal af skalleslugere, ænder, gæs og svaner.

Da garnene blev trukket op i kutteren, sad der mindst 45 druknede fugle i netmaskerne, mens fiskefangsten kun bestod af nogle få fladfisk, ørreder og aborrer.

Sådan var sceneriet, da nogle af medlemmerne i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretakergruppe i Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde ved Næstved forleden var i felten for at se på fugle.

Gruppen tæller året rundt fuglene i fjordområdet i det sydsjællandske. Men fugleturen gav også et indblik i garnfiskeriet og dets uheldige bifangster af vandfugle.

- Vi kunne i vores kikkerter tydeligt se resultatet af fiskeriet med garn. Det var en dyster oplevelse. Som perler på en snor sad døde skalleslugere og hvinænder i garnene, mens der stort set ingen fisk var. De døde fugle blev smidt overbord, og de store måger, svartbagene, og havørnene har nu ædt dem. Sporene af garnfiskeriet, der repræsenterer den stille fugledød, var hurtigt væk. Tilbage står en mistanke om, at hundreder, ja, måske tusinder af vandfugle hver vintersæson lider druknedøden i garn alene i dette område. Der er bare ingen, der opdager det, lyder det fra DOFs caretakergruppe ved Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde.

Dansk Ornitologisk Forening mener, at reglerne for garnfiskeri generelt bør strammes op i områder, der er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområder, som det for eksempel er tilfældet med de lavvandede sydsjællandske fjorde.

- Det er meningsløst at tillade garnfiskeri i et knap to meter dybt fjordområde, der er et ekstremt vigtigt spisekammer for vandfugle. Oven i købet løber en håndfuld større åer med Susåen som den mest kendte ud i fjordområdet. Det betyder, at også optrækkende havørreder risikerer at ende i de garn, der har massedød af vandfugle på deres samvittighed, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

- Garnfiskeri bør kun helt undtagelsesvis være tilladt i fuglebeskyttelsesområder med mange dykkende vandfugle. Desuden bør det overvejes, om ikke garnfiskere burde på kursus, inden de får et fisketegn, så de lærer, hvor de bør sætte deres garn, hvis de vil undgå at fange flere fugle end fisk i deres redskaber. Især de såkaldte ”nedgarn” kan ofte være rene dødsfælder for fuglene, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog, tlf. 21 24 22 75.