Kirkeuglen står for udryddelse

mandag 29. december 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En af Danmarks ældgamle fuglearter er så truet, at Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening nu har bedt miljøminister Troels Lund Poulsen om at hjælpe den lille ugle.
Anmodningen kommer samtidig med, at en ny rapport fra EU’s miljøkommissær viser, at Danmark ikke når målet om at stoppe tilbagegangen i arter før 2010. "Bestanden af kirkeugler er reduceret med mere end 50% til nu blot omkring 100 par. Vi frygter derfor, at kirkeuglen bliver den næste fugleart, der forsvinder helt fra den danske fauna, hvis der ikke gøres noget," siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Sammen med Dansk Ornitologisk Forening har Danmarks Naturfredningsforening derfor bedt miljøministeren om at afsætte et par millioner kroner til akut hjælp. "Her er ikke kun behov for en forvaltningsplan, men også midler til straks at sætte konkrete initiativer i gang. Det er så heldigvis relativt enkelt at sætte ind, idet man primært skal forbedre kirkeuglernes fødemuligheder i yngletiden," siger Bo Håkansson.

Kirkeuglen er en lille brunlig fugl på størrelse med en solsort. I 1960érne ynglede over 1000 par i Danmark, men siden er arten gået stærkt tilbage og lever nu formentligt kun i Jylland og især i Himmerland. Den store tilbagegang skyldes især landskabsændringer, fældning af gamle træer, modernisering og nye driftsformer i landbruget herunder færre husdyrbrug, der gør, at uglen er truet på eksistensen.

Kirkeuglen er et eksempel på en art, som ikke er omfattet af internationale forpligtigelser, men altså alligevel er i fare for udryddelse.
"Det er heldigvis sådan, at de mennesker, der har uglen boende, gør et stort stykke arbejde for at bevare den. Men det er altså ikke nok. Derfor må der politisk hjælp til," siger Bo Håkansson.

Siger miljøministeren god for projektet vil de to foreninger oprette et Grønt Partnerskab og sammen med Skov og Naturstyrelsen sætte en treårig redningsplan i gang og lade de bevilligede to millioner kroner komme uglen til gode.

For yderligere oplysninger: Biolog Hennning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 22 45 29 98 eller biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, tlf 39 17 40 50