Fuglenes stemme vil blive hørt i nationalparken

torsdag 30. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening har fået en plads i bestyrelsen for Nationalpark Thy. DOF vil arbejde for, at beskyttelsen går forud for benyttelsen i Danmarks første nationalpark
Jan Skriver
- Vi vil arbejde for at sikre uforstyrrede områder i Nationalpark Thy, hvor sky og sjældne ynglefugle kan være i fred. På den anden side vil vi også argumentere og arbejde for, at publikum får bedre muligheder end i dag for at observere fra tårne eller udsigtspunkter i landskabet. For eksempel kan det ofte være vanskeligt at opleve det storslåede Hanstholm Vildtreservat for det brede publikum.

Sådan siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening, på baggrund af, at Miljøministeriet har tildelt foreningen en plads i bestyrelsen for Nationalpark Thy.

DOF er kommet i selskab med Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet, VisitDenmark, Landbruget, Thisted Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thy Erhvervsråd, Netværk af aktive kystbyer, Støtteforeningen for Nationalpark Thy og Danmarks Jægerforbund.

- Vi er naturligvis meget glade for vores plads i bestyrelsen. Det er både berettiget og fortjent, at DOF er med, når kursen for Danmarks første nationalpark bliver lagt. På et tidspunkt fandt vi, at der var vel rigeligt med erhvervsinteresser repræsenteret omkring nationalparken, men nu er der bedre balance i bestyrelsen, siger Christian Hjorth.

DOF-formanden påpeger, at beskyttelsen i nationalparkens kerneområder, hvor der for eksempel yngler traner og fåtallige arter knyttet til klitheder, bør gå forud for benyttelsen.

Publikum skal i stedet have bedre muligheder for at opleve de ofte skrøbelige naturværdier på afstand.

De udnævnte organisationer og myndigheder skal nu hver især indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsesposten, hvorefter miljøministeren vil afgøre den endelige personsammensætning.

Nationalparkbestyrelsens første store opgave bliver at udarbejde en plan for Nationalpark Thy.

Den skal være vedtaget senest 31. marts 2010 og er herefter grundlaget for bestyrelsens arbejde.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.
33 28 38 00.

Christian Hjorth, formand for DOF.
Tlf. 97 44 85 20.