Danmark beskytter ikke Natura 2000-områderne godt nok

onsdag 29. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der foregår stadig jagt og ødelæggende fiskeri i de marine Natura 2000-områder, siger Dansk Ornitologisk Forening. Foreningen vil have bedre beskyttelse – også for fuglene – i områderne. Danmark har den ringeste jagtbeskyttelse i EU i de marine Natura-2000 områder
DOF hilser Miljøministeriets forslag om udpegningen af yderligere marine Natura 2000-områder velkommen. Områderne skal udpeges for marsvin og de særlige marine boblerev.

”Men det er slet ikke nok,” siger DOF’s formand, Christian Hjorth. ”En ting er udpegning af Natura 2000-områder, men noget anden og mindst lige så vigtigt er at sikre områderne mod ødelæggelse. Danmark er internationalt forpligtet til at forbedre områderne for de arter og naturtyper, der danner fundamentet for udpegningen. Her halter Danmark gevaldigt bagefter, ikke mindst på de marine områder.”

Fiskeriet er en af de alvorligste trusler imod naturen i havet, og indtil videre er fiskeriet stort set fortsat som hidtil i de marine Natura 2000-områder. For få dage siden blev de ødelæggende muslingefiskeri i Natura 2000-områderne i Limfjorden genoptaget til skade for naturen og miljøet. Og ude i Kattegat gælder ingen særlige regler for fiskeri i de ellers beskyttede Natura 2000-områder. Tilsvarende drives der som det eneste sted i EU fortsat motorbådsjagt på ederfugle og andre havdykænder i adskillige af de danske Natura 2000-områder.

”DOF håber, at det snart for alvor går op for fødevareministeren, miljøministeren og resten af den danske regering, at det ikke er nok at udpege Natura 2000-områder. Områderne skal også beskyttes mod yderligere ødelæggelse og naturligvis helst sikres endnu bedre i nærmeste fremtid,” fortsætter Christian Hjorth.

Flere af de Natura 2000-områder, der nu udpeges for marsvin og boblerev er også vigtige fugleområder. Derfor undrer det DOF, at områderne ikke samtidig udpeges som fuglebeskyttelsesområder. Det gælder fx Adler Grund, der ligger i tilknytning til Rønne Banke sydvest for Bornholm. Dette områder er et af Danmarks vigtigste overvintringsområder for Havlit.

På bl.a. www.altinget.dk har miljøeksperter netop kritiseret den danske beskyttelse af Natura 2000-områderne, og Danmark er desuden indklaget for Europa-Kommissionen for manglende implementering af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet og EU-habitatdirektivet.

Yderligere oplysninger:

Christian Hjorth, formand for DOF, tlf. 97 44 85 20

Knud N. Flensted, biolog, tlf. 21 24 22 75