Dansk hedehøg fløj til Finland – på vej til Afrika

torsdag 9. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En dansk født hedehøg ringmærket ved Ballum i Vadehavet er blevet aflæst i Finland mere end 1.000 kilometer nordøst for dens fødested i Danmark, oplyser DOF. Dermed startede den unge rovfugl trækket i den stik modsatte retning af forventet, for dens overvintringskvarter er langt mod syd i tropisk Afrika
Jan Skriver
En dansk farveringmærket ung hedehøg-han er blevet aflæst i Finland.

Det er aldrig tidligere sket, at en dansk ringmærket hedehøg er konstateret så højt mod nord og i modsat retning af dens normale trækruter mod sydvest og syd.

Den unge danske rovfugl blev 9. juli i år ringmærket med farvet ring af ornitologen Lars Maltha Rasmussen, der ringmærker for Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Det skete på reden i en kornmark ved Vesterende-Ballum i marsken, hvor størsteparten af den truede danske bestand på blot 23-25 par hedehøge yngler.

Omkring halvanden måned senere blev den unge hedehøg med ringnummer 5R-0181 og blå farvering med koden ’JJ’ så set og aflæst nord for Pori i den vestlige del af Finland, oplyser Jesper Johannes Madsen fra Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum.

I næsten en uge holdt den unge danske rovfugl til i det finske landbrugsområde ved Pori.

Den danske hedehøg er fra Vadehavsregionen syd for Rømø-dæmningen fløjet mindst 1.050 kilometer i nordøstlig retning til Finland, hvor hedehøgen med 5-20 par er en endnu mere sjælden ynglefugl end i Danmark, oplyser Jesper Johannes Madsen.

Aflæsningen i Finland er det første dokumenterede fund af en dansk hedehøg, der er kommet så langt mod nord. Fuglen opholdt sig sammen med en anden ung hedehøg i et område, hvor der ikke er kendte ynglepar af arten. Det er kendt, at de østlige bestande af hedehøge overvintrer i Indien, mens de europæiske bestande som for eksempel den danske formentlig holder vinter i Sahel-zonen syd for Sahara og i dele af det østlige Afrika.

Gennem tiderne er der ringmærket flere end 500 hedehøge i Danmark, og tidligere genfund antyder, at danske hedehøge om efteråret trækker over en bred front mod syd og sydvest gennem Vest- og Mellemeuropa til Afrika.

Netop i disse år deltager Danmark i et flere år langt fælles europæisk forskningsprojekt. Blandt andet flyver i år to danske hedehøge omkring med en ganske let satellitsender på ryggen. Satellitsenderne fortæller næsten hver uge, hvor de danske hedehøge befinder sig.

Den seneste rapportering viste, at den gamle hedehøg-hun var nået syd for Sahara, hvor den siden den 20. september har været stationær i et område i Niger mens den unge senest er registreret i Nordfrankrig.

Yderligere oplysninger: biolog Henning Heldbjerg, tlf. 22 45 29 98