Fugle som barometer for naturens tilstand i verden

torsdag 25. september 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Almindelige fuglearter er på retur verden over og netop arternes tilbagegang kan være et vigtigt miljømæssigt barometer, der giver os mulighed for klart at se den indflydelse vores levevis har på naturen, skriver den internationale naturorganisation BirdLife International i en ny rapport.
Tina Møller
Ifølge rapporten ”State of the World’s Birds”, udarbejdet af Birdlife International, kan man ved at observere verdens fugle hurtigt udlede at forværringen af miljøet og naturen er tiltagende. Rapporten konkluderer at over 1.200 af verdens ca. 11.000 fuglearter er truet globalt og konstaterer samtidig at hovedårsagen til den stigende trussel mod naturen og miljøet er menneskeskabte klimaændringer.

Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, kalder ligeledes fuglene for en slags barometer for miljøets tilstand: ”Ved at holde øje med fuglelivet og lave opgørelser over verdens fugle, får man et indtryk af hvordan miljøet ændrer sig ved vand, skov og land”. Knud Flensted udtaler også at det er forskelligt fra verdensdel til verdensdel hvad der er den største trussel for fuglene. I Europa er især engfuglene presset af landbrugets intensivering af driften, hvorimod det i troperne er skovrydning der er den store synder. Knud Flensted hæfter sig også ved at klimaændringerne allerede har sat deres tydelige spor på Danmarks trækfuglebestand: ”Landsvalerne ankommer tre-fire uger tidligere end for tyve år siden og nogle fugle bliver i landet hele vinteren i stedet for at flyve bort”.

Yderligere oplysninger: biolog Knud Flensted, tlf. 21 24 22 75.
Læs mere på BirdLifes hjemmeside: www.birdlife.org/sowb
”State of the World’s Birds” kan downloades på hjemmesiden