Nøddekrigerne kommer

onsdag 17. september 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En invasion af kragefugle, der elsker hasselnødder, går i disse uger over den østlige del af Danmark. Særligt på Gedser Odde er der set mange nøddekriger, der kommer fra egne mod nord. Også enkelte steder i Jylland er skovens skjulte kriger kommet frem i lyset, oplyser DOF
Jan Skriver
I disse dage bliver der set nøddekriger mange steder i Danmark, dog særligt i den østlige del.

På Gedser Odde, hvor der ligger en fuglestation bemandet med erfarne ornitologer, er der noteret pæne antal af den allikestore kragefugl, der ofte er meget tillidsfuld.

11. september blev der noteret hele 31 nøddekriger nær spidsen af odden.

Også Skagen, Langelands sydspids og enkelte lokaliteter på østkysten af Jylland har haft besøg af nøddekriger, der kommer fra skove i Skandinavien.

På DOF's aktuelle database over fugleobservationer, DOFbasen, kan man fra dag til dag følge med i, hvor i Danmark der bliver set nøddekriger. Formentlig er vi midt i den hidtil største invasion af disse plettede kragefugle i det nye årtusinde.

I 1968 gik den nyere histories største invasion af nøddekriger over Danmark. Dengang blev der set mange tusinder nøddekriger overalt i landet.

I 1985, 1995 og 1996 fandt der mindre invasioner sted med ankomst fra august og oktober ud.
Erfaringerne fra tidligere invasioner viser, at størsteparten af fuglene dør, men enkelte koloniserer nogle af de nye egne, som de ankommer til.

Statistikkerne fortæller, at der altid yngler et beskedent antal nøddekriger i de danske skove året efter en invasion.

En invasion er en nødde-løsning, om man så må sige. For det er og bliver en voldsom mangel på hasselnødder, der sender sultne nøddekriger fra de skandinaviske skove af sted mod syd.

Hvis kragefuglene har haft en god ungeproduktion i sommerens løb, mens frøsætningen i skovene på samme tid svigter, bliver i særlig grad de unge nøddekriger tvunget til at masseudvandre for at opsøge nye egne med hasselnødder.

Den aktuelle forekomst af ekstraordinært mange nøddekriger i Danmark består af individer af den tyknæbbede race. De tyknæbbede nøddekriger er næsten 100 procent afhængige af hasselnødder.
Den østlige tyndnæbbede nøddekrige, der lever i skove i Sibirien, er derimod afhængig af frøene i cemfrafyrretræerne. Hvis frøsætningen i cembrafyrrene svigter, får Nordvesteuropa et rykind af de sibiriske nøddekriger.

Men i øjeblikket er det de nøddeelskende eksemplarer, der flakker om i landskabet.

Den tyknæbbede nøddekrige er kendt for at kunne samle kolossale mængder af hasselnødder til vinterforråd.

Der er eksempler på, at en flittig fugl har samlet 100.000 hasselnødder, som den transporterede over afstande på 10 kilometer til depoter gemt i skovbunden. Og nøddekrigen går for at være ekspert i at finde sine depoter, selv om sneen dækker skovene.

Til danskere, som godt kan lide at plukke af skovenes hasselnødder, er der vist kun ét at sige: Skynd jer derud for der bliver konkurrence ved hasselbuskene i år. Krigerne er kommet.