Rekordstort træk af sortmejser i Jylland

onsdag 3. september 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af få uger har op imod 15.000 sortmejser været på træk i Nordjylland primært langs kysterne for at vende nær Grenen i Skagen og flyve retur. 2.500 af de rejsende mejser er blevet fanget og ringmærket, oplyser DOF
Jan Skriver
En af Danmarks formentlig største trækbevægelser i nyere tid af sortmejser er i disse dage og uger i gang.

Særligt tydeligt kan trækket af de små mejser, der hører hjemme i de danske granskove, ses langs de nordlige kyster ved Skagen og i området nær Grenen.

Her har ringmærkeren Rolf Christensen, der har licens til at fange og ringmærke fugle for Zoologisk Museum, Københavns Universitet, sine net placeret i krattene ved de yderste klitter.

I løbet af bare to-tre uger har han fanget og sat bittesmå, lette metalringe på rundt regnet 2.500 sortmejser, der er fanget på en strækning af få hundrede meter.

- Jeg har aldrig tidligere oplevet så massivt et træk af sortmejser. Formentlig har der indtil nu været omkring 15.000 sortmejser i Skagen. Og trækket kan meget vel fortsætte nogle uger endnu.

Så vidt jeg kan vurdere, flyver kun få af mejserne ud over havet. I stedet fortsætter de deres kurs langs kysten af Kattegat mod syd, siger Rolf Christensen, der tror, at mejserne kommer fra nåleskovene i Vendsyssel og Nordjylland.

- Der er ingen aktuelle vidnesbyrd om norske og svenske trækbevægelser af sortmejser, så meget taler for, at vi har at gøre med jyske fugle.

Mønsteret er, at mejserne følger kysterne af Jylland, og dermed når de tæt på Grenen, inden de flyver sydpå igen langs Vendsyssels østkyst. Netop nu noteres der pæne antal af sortmejser ved Nordmandshage nær Limfjordens østlige munding, hvor efterårstrækket af småfugle er godt i gang.

Meget taler for, at de nordjyske mejser vil sprede sig ned gennem Jylland og sandsynligvis nå hovedlandets vestligste egne og Blåvand, hvor der også ringmærkes fugle i stor stil, siger Rolf Christensen.

Den nordjyske ornitolog og ringmærker oplyser, at sortmejserne over Skagen trækker i flokke fra 10 til op imod 100 individer.

Fuglene begynder deres trækbevægelser om morgenen ved 7-tiden og fortsætter til ved 11-tiden, inden der så kommer stilstand.

Men hvorfor er tusinder af mejser taget på træk mod nye egne?

- Det er sandsynligvis mangel på føde, der sender tusinder af mejser af sted. Sådan er det med de fleste invasioner af fugle. Hvis fødemangelen opstår efter en frugtbar ynglesæson, er der særligt mange fugle med på trækket. Sidste store år med trækkende sortmejser var i 1988, siger Rolf Christensen.

Sortmejsen er en forholdsvis ny ynglefugl i Danmark. Den indvandrede først, da granplantagerne skød op i løbet af 1800-tallet, for den er stærkt knyttet til nåleskov.

Den lille mejse med den hvide kind ynglede første gang på Fyn og Bornholm omkring 1850, mens Sjælland og Jylland blev koloniseret i 1880’erne.

I dag er den udbredt over hele Danmark. Bestanden skønnes at ligge et sted mellem 100.000 og 200.000 ynglepar, men det kan svinge en del fra år til år.

Yderligere oplysninger:

Rolf Christensen, tlf. 40 41 66 08.