Rovfugle trues af ulovlig fældefangst

fredag 8. august 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Salg og anvendelse af ulovlige fuglefælder er i klar stigning herhjemme. Dansk Ornitologisk Forening har forgæves forsøgt at få myndighederne til at gribe ind mod ulovlighederne, oplyser bladet Fugle og Natur
Flere og flere fælder dukker op i det danske landskab. På trods af
EU-fuglebeskyttelsesdirektivets forbud mod brug af fælder til fangst af fugle, har Dansk Ornitologisk Forening, DOF, gennem de seneste år fået stadig flere henvendelser om ”mystiske” fælder rundt omkring i naturen, og et stigende antal danske internetbutikker sælger efter det oplyste rovfuglefælder i foruroligende antal.

DOF har gjort Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren, opmærksomme på problemerne flere gange, men beklageligvis afviser Miljøministeriet, som den ansvarlige myndighed, fuldstændig at gøre noget ved problemerne. Flere aktuelle sager fra foråret viser, hvor galt det står til.

”På internettet tager det ikke lang tid at finde mindst en håndfuld forskellige danske internetbutikker, der ganske åbenlyst sælger rovfuglefælder til alle interesserede”, fortæller Knud N. Flensted, der er biolog i DOF.

”Det sker selvom anvendelse af rovfuglefælder generelt har været forbudt i Danmark, og i øvrigt i hele EU, i en årrække. Fælderne er oftest konstrueret som smækfælder, og med den rette lokkemad er de uhyre effektive. Smækfældernes konstruktion gør, at større rovfugle som Duehøg, Musvåge og Rød Glente ofte lemlæstes i forbindelse med fangsten. Fælderne har en størrelse, så selve rammen på fælden risikerer at brække fuglens vinger i forbindelse med fangsten. Trods flere anmodninger har Skov- og Naturstyrelsen afvist at forbyde salget. Det kunne hjælpe en lille smule, hvis det blev et krav at vedlægge en brugsanvisning, der gør opmærksom på, at det er strengt forbudt at anvende denne fældetype i Danmark og EU. Men selv dette har styrelsen afvist at pålægge producenter og forhandlere” siger Knud N. Flensted.

Ud fra anonyme henvendelser til firmaerne fra journalister og ornitologer anslås det, at der inden for de sidste par år er solgt minimum 50-100 rovfuglefælder i Danmark, og her taler vi altså om fælder, som der ikke findes nogen lovlig anvendelse for. DOF har tidligere vurderet, at den danske bestand af Duehøge er unaturligt lille, og at ulovlig bekæmpelse formentlig er hovedårsagen hertil.

Yderligere oplysninger: Biolog Knud N. Flensted, DOF 21 24 22 75