Ugle skal reddes fra at uddø

fredag 8. august 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den lille kirkeugle er i fare for at forsvinde fra Danmarks natur. Men nu går forskere fra universiteterne i København og Århus sammen med grønne organisationer og lokale myndigheder i Nordjylland for at sikre uglen en fremtid i Danmark. Det skriver bladet Fugle og Natur
Selvom kirkeuglen langt ind i 1900-tallet var den almindeligste ugle vest for Storebælt, er den i dag blevet et særsyn. Den danske bestand er i dag nede på i størrelsesordenen 100 par, hvoraf langt de fleste lever i et isoleret område i Himmerland.

Og tilbagegangen ser ud til at fortsætte. Med mindre udviklingen stopper, så vil kirkeuglen uddø i Danmark indenfor en nær fremtid.

Indenfor de seneste år har vi mistet et par andre fuglearter fra den danske fauna. For urfuglen og den hvide stork har der været ydet en stor indsats for at redde dem – uden held. Set i bakspejlet var vores faglige viden, om hvorfor de forsvandt begrænset, hvilket ikke har gjort det nemmere at redde dem. Det samme skulle nødig ske igen. Derfor har forskere fra Københavns og Århus Universitet studeret kirkeuglerne i landskabet omkring Aars i Vesthimmerland for at klarlægge årsagerne til uglens alvorlige tilbagegang.

På baggrund af disse undersøgelser har forskerne både en god og en dårlig konklusion:

Den gode nyhed er, at vi rent faktisk fortsat har en kirkeuglebestand tilbage i Danmark, som vil være tilstrækkelig som udgangspunkt for at sikre en levedygtig bestand i Danmark fremover. Den dårlige nyhed er, at hvis vi ikke griber ind snart, så kan det meget vel være for sent. Selvom forskerne ikke er helt færdige med undersøgelserne, har de derfor valgt at fremlægge de foreløbige resultater, og på det grundlag er der nu oprettet en såkaldt teknikergruppe med repræsentanter fra bl.a. Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerlands Landboforening, Vesthimmerlands Kommune og Miljøcenter Aalborg, som skal finde ud af, hvordan kirkeuglen sikres en fremtid i Danmark.

Årsagerne til kirkeuglernes problemer er først og fremmest fødemangel i det moderne landbrugsland og dermed en for lav ungeproduktion. Derfor anbefaler forskerne, at der sikres arealer med afgræssede enge omkring redestederne, hvor kirkeuglerne kan finde tilstrækkeligt med føde i form af regnorme, insekter, mus, småfugle og padder. Desuden kan fodring i yngletiden være med til at stabilisere bestanden for en periode ind til naturplejetiltag som forbedrer uglernes egen fødesøgningssucces begynder at virke. Det er også en god idé at sikre redestederne mod ulykker, hvor nyudfløjne unger omkommer i farlige redskaber eller spises af hunde og katte. Til gengæld anbefaler forskerne hverken opsætning af redekasser eller udsætning af opdrættede ugler.

Yderligere oplysninger: Kasper Thorup, leder af ringmærkningscentralen på Københavns Universitet 35 32 10 51 el. seniorforsker Peter Sunde, Århus Universitet 89 20 17 04 mob. 20 63 07 04.