Ornitologer roser landmænd

fredag 8. august 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De grønne organisationer herhjemme er traditionelt meget kritiske overfor den intensive danske landbrugsproduktion, der har store negative konsekvenser for natur og miljø. Men i en leder i bladet Fugle og Natur giver Dansk Ornitologisk Forenings formand Christian Hjorth nu sin opbakning til de progressive kræfter inden for dansk landbrug
Både de største landmænd (Tolvmandssektionen) og de mindre landmænd (Familielandbrugssektionen) har foreslået at beskære den direkte landbrugsstøtte og i stedet bruge pengene på at støtte landmænd, der laver ekstra tiltag for at passe på naturen.

Inspirationen til denne nytænkning kommer fra England. Her får landmændene mere i støtte jo flere miljøvenlige tiltag, de laver på deres jord.
Det er blevet muligt, fordi den engelske regering har valgt at overføre penge fra den direkte landbrugsstøtte til naturforbedrende aktiviteter i landdistrikterne.

”Det har ikke manglet på opfordringer fra bl.a. DOF til den danske regering om at benytte samme model. Desværre har hverken regering eller opposition for alvor gjort noget ved det alarmerende behov for at hjælpe naturen i landbrugslandet, men alene lyttet til landbrugets helt betonagtige afvisning. Det må være pinligt for regeringen, at dele af landbruget nu selv foreslår den landbrugsstøttepolitik, regeringen for længst burde have gennemført”, skriver Christian Hjorth i Fugle og Natur.

”DOF støtter de progressive kræfter i Dansk Landbrug og ønsker held og lykke med at vinde flertal for forslaget om, at landbrugsstøtten fremover skal styrke naturindholdet i landbrugslandet”.

Christian Hjorth kommer også med et konkret udspil til Dansk Landbrugs formand Peter Gæmelke. Det sker under overskriften: Noget for noget.

”Hvis han vil tilbyde, at 10 % af landbrugsarealet fremover friholdes for intensiv dyrkning, og han siger ja til at omlægge landbrugsstøtten som foreslået af de to undergrupper i Dansk Landbrug, så bør regering og folketing konstruktivt vurdere, om landbruget kan få lov til at bruge mere gødning og mere plantebeskyttelse på de rene produktionsflader på højjorden, uden at miljøet samlet set belastes yderligere”.

”De udtagne arealer skal så udlægges som ekstensivt drevne naturarealer uden brug af gødskning og sprøjtemidler, hvor landmændene med EU-landbrugsstøttemidler præmieres for at forvalte områderne optimalt f.eks. med græsning og høslæt”, mener DOF’s formand.

Yderligere oplysninger: Christian Hjorth 97 44 85 20 el. 29 28 72 02