Jægere og ornitologer fortsætter dialogen på Nyord

onsdag 6. august 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
DOF’s formand Christian Hjorth besøgte i juni måned øen Nyord, der ligger nord for Møn. Udover at nyde fuglelivet og den smukke natur, stillede Christian Hjorth op til et åbenhjertigt interview med Michael Stolt, der er formand for Foreningen Nyord og aktiv jæger. Et interview, der viser at dialogen mellem ornitologer og jægere på Nyord trives i bedste velgående
Martin Holm
Der er sagt og skrevet meget om forholdet mellem ornitologer og jægere på Nyord, der i flere omgange har lagt jord til skarpe debatter og meningsudvekslinger mellem parterne. Debatten har til tider været så ophedet, at man har frygtet for forholdet mellem de to interessegrupper. Bl.a. har DOF været ”anklaget for at ødelægge samarbejdsklimaet parterne imellem”, ligesom overskrifter som ”Fuglekrigen på Nyord” har været bragt i dagspressen. Alt sammen indikatorer på, at dialogen om naturforvaltningen på Nyord har været tæt på at briste.

Imidlertid skete der noget i Nyord Forsamlingshus d. 16. januar 2008, da det lykkedes den lokale statsskovrider at få arrangeret et møde mellem de stridende parter. Et møde, der skulle ende med at løsne op for den fastlåste og uholdbare situation.

Christian Hjorth havde været meget spændt på mødets udfald og uddyber sine tanker i interviewet med Nyord-jægerne: ”Det var et godt og helt udramatisk møde og det var rart at lære hinanden at kende og få afklaret en masse af de åbne spørgsmål, f.eks. om jagtudbyttet” siger DOF’s formand og fortsætter: ”Den jagtstatistik jeg så var god. Det er altid vigtigt med statistik og jeg har efterfølgende vist den til andre og sagt, at jagttrykket på Nyord ser fornuftigt ud”.

”Forsamlingshusforliget”

DOF’s formand er især tilfreds med, at det lykkedes parterne at blive enige om en arealfordeling med større og mere afgrænsede arealer for henholdsvis jagt og ikke-jagt. Det har endvidere gavnet Fugleværnsfonden, der har et af sine vigtigste naturreservater netop på Nyord.

”Det var et godt eksempel på, at dialogen er altafgørende og konstruktive forhandlinger er vejen frem”, påpeger Christian Hjorth og tilføjer: ”Ja, det var vel ligefrem det smukke eksempel på, hvordan dialogen mellem jægere og ornitologer kan være”.

DOF’s medlemstal er under Christian Hjorths formandskab vokset fra 8.500 til mere end 14.000 medlemmer og foreningen fastholder indsigelsen mod jagt i EF-fuglebeskyttelsesområderne. ”Vi har lavet en god lokal aftale på Nyord, men vi holder fast i et principielt jagtforbud på såkaldte udpegningsarter i fuglebeskyttelsesområderne”, siger Christian Hjorth og understreger: ”Den sag forfølger vi helt til vejs ende, og så må vi se hvad det ender med”.

Samarbejde skaber de bedste resultater

Hen imod slutningen af interviewet drejer samtalen over på de udfordringer, der ligger forude og Christian Hjorth afslører at en del af DOF’s nye strategi bliver at sætte fokus på forarmelsen af den danske natur, som de intensive landbrugsmetoder har afstedkommet.

”Der er simpelthen ikke fugls føde tilbage i store dele af landbrugslandet. Det er f.eks. blevet en sjældenhed at se agerhøns. Skal det virkelig have lov at gå dem, som det gik urfuglene?” spørger DOF’s formand, der sætter sin lid til at fuglefolk og jægere også i denne sag kan finde sammen, netop fordi dialog og samarbejde på den lange bane skaber de bedste resultater.

Du kan læse hele interviewet med Christian Hjorth ved at klikke på linket til højre