Støt Raptor Camp 2008 på Malta

torsdag 10. juli 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
BirdLife Malta afholder i perioden 13. til 28. september den årlige Raptor Camp, hvorunder de yder en aktiv indsats for beskyttelsen af de rovfugle og mange andre fuglearter, der illegalt jages på øen. De anmoder om international hjælp til at få sat en stopper for den ulovlige nedslagtning
Med solid støtte fra BirdLife partnere i bl.a. England, Holland og Tyskland lykkedes det for første gang BirdLife Malta at stoppe forårsjagten i 2008. Samtidig lagde de pres på den maltesiske regering for at øge lovgivningen og bøderne på området. Kampen er dog langtfra slut. Ulovlig jagt er stadig et kæmpe problem for en lang række fuglearter på Malta, som bliver skudt ned af maltesiske krybskytter under deres efterårstræk fra Europa til Afrika. F.eks. nedskydes fredede arter som rørhøg og fiskeørn årligt - arter som f.eks. yngler i Danmark.

For at stramme op på den illegale jagt og øge opmærksomheden på området, har BirdLife Malta, siden 1990’erne, organiseret en camp under det årlige efterårstræk. Lokale såvel som internationale frivillige slutter sig til denne camp, som har til hovedformål at forhindre den ulovlige jagt og samtidig sikre sig vigtig information om trækfuglene.

Det er altafgørende for BirdLife Malta, at der er international repræsentation på øen under efterårstrækket, for på den måde at kunne opretholde presset på regeringen. De beder derfor alle interesserede om støtte. Du kan gøre en forskel for rovfuglene, ved at deltage i Raptor Camp 2008. Læs mere ved at klikke på linket til højre eller send en e-mail til: nicholas.crockford@birdlifemalta.org