Christiansøs ederfugle i krise

onsdag 25. juni 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
På ét år er antallet af rugende ederfuglehunner på Ertholmene faldet med 35 procent. Det får Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation til at slå alarm.
Ederfuglebestanden har været i tilbagegang siden 1992, hvor der var 3000 rugende hunner. Siden 2003 har tilbagegangen accelereret og er foreløbig kulmineret fra 2007 til 2008, hvor bestanden er faldet fra 1660 rugende hunner til 1060. Altså er bestanden af ederfugle på Ertholmene i dag kun en tredjedel af, hvad den var for 16 år siden.

Peter Lyngs fra Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation siger, at bestande kan svinge fra år til år uden at det behøver at være alarmerende. Men en så stærk tilbagegang, som der har været de sidste fem-seks år, kan betyde at ederfuglene er ved at forsvinde på Ertholmene. Fortsætter udviklingen med samme takt vil der kun være 100 par tilbage om 20 år og om 40 år vil ederfuglene være helt forsvundet.

Tilbagegangen hjælpes på vej af en dårlig ægkvalitet, som betyder at det bliver svært for ederfuglene at forøge deres bestand. 20 procent af de lagte æg i år var golde og aldrig før er der klækket færre æg.

Forklaringen på ederfuglenes tilbagegang kan formentlig søges i klimaforandringerne. Ederfuglenes vigtigste føde er blåmuslinger, som grundet de varmere vintre har et lavere energiindhold. Tanglopper, som er ællingernes vigtigste føde, er der efter varme vintre færre af i den periode, hvor de skal være føde for ællingerne. Men der er også et menneskeskabt problem i form af overfiskning af muslinger.

Det er ikke kun på Ertholmene at ederfuglene har det skidt. På Gotland er ederfuglebestanden mindsket fra 7000 hunner i 2007 til 2100 hunner i år. Også andre steder i Sverige og Finland går ederfuglene tilbage.

Fakta: Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation er en privat forening, hvis formål er at fremme kendskabet til og beskytttelsen af Ertholmenes enestående natur, samt at foretage naturvidenskabelig forskning i og overvågning af naturen på Ertholmene.

Yderligere oplysninger:
Peter Lyngs, Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation, 56462047, mobil 24401881