Storspoven på den globale rødliste over fuglearter i fare

torsdag 22. maj 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmark lægger landskab til fire ynglefuglearter, der globalt set er ”næsten truede”. Rød glente, stor kobbersneppe og engsnarre var allerede i farezonen. Nu er også storspoven kommet med på den internationale røde liste over fuglearter, vi skal passe særligt godt på, hvis vi vil beholde dem
Jan Skriver
Den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN, der både rummer interesseorganisationer som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og nationale regeringer, har netop offentliggjort en dugfrisk eller måske snarere brandvarm rødliste over klodens truede fugle.

For det viser sig, at en ud af hver otte af verdens over 10.000 fuglearter er truet i større eller mindre grad. Den aktuelle rødliste slår fast, at et stigende antal fuglearter får en plads i kategorierne af truede fugle, enten de er ”kritisk truede”, ”moderat truede”, ”sårbare” eller ”næsten truede”.

Med andre ord: klodens biodiversitet, mangfoldighed, går stadigt trangere tider i møde. Set med lokale danske kikkerter er der grund til at stille skarpt på storspoven, for omkring den langbenede vadefugle med det krumme næb begynder alarmklokkerne så småt at bimle.

Europas største vadefugl, storspoven, er måske endnu talrig, men den er gået så dramatisk tilbage de senere år, at den risikerer at komme i farezonen, hvis nedgangen fortsætter. "Den globale rødliste er et vigtigt redskab for miljømyndigheder og organisationer, når det handler om at tage affære i tide, før en art for alvor kommer i krise," siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

Det kan virke mærkeligt, at netop storspoven, som vi i Danmark de senere år har oplevet i stigende antal uden for yngletiden, får en plads på rødlisten som ”næsten truet”. Det stigende antal her i landet skyldes imidlertid lokale danske forhold som jagtfredning og milde vintre, der har fået en større andel af storspovebestanden til at blive længere tid på træk i vores landskab. Men overordnet set har den store vadefugl mistet yngleterræner i en grad, at den ad åre risikerer at komme i krise, hvis vi ikke snart gør noget.

"Rødlisten er et alarmsignal, der bør få miljøpolitikere og grønne organisationer til i endnu højere grad end i dag at arbejde for en omlægning i retning af mere miljøvenlig landbrugsdrift med flere græsarealer til gavn for eksempelvis storspoven. Og storspoven bør straks jagtfredes i Frankrig og Italien, der er de sidste lande i EU, hvor det fortsat drives jagt på storspoverne," siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Biolog Knud Flensted.
Tlf. 21 24 22 75.