Nej til mere jagt på beskyttede fugle

torsdag 10. april 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks Jægerforbund ønsker at få indført jagttid på flere fuglearter. Dansk Ornitologisk Forening mener, at fuglene skal kunne opleves af alle mennesker. Og derfor skal mørkbuget knortegås, bramgås, hjejle og storspove stadig være fredede
Knud N. Flensted
Danmarks Jægerforbund har gennem nogen tid drevet lobbyarbejde for at få indført jagttid på flere fuglearter. Jægerformand Ole Roed Jakobsen kræver blandt andet jagt på mørkbuget knortegås, bramgås, hjejle og storspove, der alle er sårbare og beskyttelseskrævende arter i Danmark. Det er fuglearter der alle er omfattet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

”Dansk Ornitologisk Forening tager skarpt afstand fra jægerformandens ønsker,” udtaler formand Christian Hjorth og fortsætter: ”Hverken folk eller naturen har brug for mere jagt på fuglene, men derimod mindre. Fredede fugle giver store fugleoplevelser for hele befolkningen, mens jagt på disse arter kun er til glæde for et lille mindretal af jægere. Når der indføres jagt på flere fugle, bliver fuglene sky, og mange fugle tvinges til at forlade vigtige fugleområder, når flugtafstanden øges fra under 50 meter til flere hundrede meter. De fuglebestande som jægerne vil skyde er truede og sårbare, og DOF må betragte jægernes ønsker som rene vildskud,” udtaler Christian Hjorth.

Ikke brug for mere jagt – men mindre!
Danmark har i forvejen en af de længste lister over fuglearter med jagttid, og jagten på især kystfugle er mere intensiv i Danmark end i de fleste andre lande. Derfor er der behov for at få lagt en dæmper på den mest intensive jagt i Danmark.

Jagt i EU-fuglebeskyttelsesområder skal begrænses
Blandt de mest oplagte muligheder for at reducere jagten i Danmark er at stoppe jagten på de vigtigste fuglearter (det såkaldte udpegningsgrundlag) i vores EU-fuglebeskyttelsesområder.

Fuglebeskyttelsesområderne er netop udpeget for at beskytte de fuglearter, som disse områder har særligt stor betydning for, og det forekommer derfor absurd, at det er tilladt at drive jagt på dem i de områder, hvor de skal nyde særlig beskyttelse. Især er den intensive jagt fra motorbåd et problem i EU-fuglebeskyttelsesområderne på havet. Danmark er det eneste land i EU, hvor jagt fra motorbåd i kystnære farvande er tilladt. Som minimum kræver DOF derfor stop for motorbådsjagt i alle EU-fuglebeskyttelsesområder på havet.

Se DOF's argumenter for de enkelte arter i linklisten til højre.

Yderligere oplysninger hos DOF’s formand Christian Hjorth tlf. 29 28 75 02, eller biolog Knud Flensted, tlf. 21 24 22 75.