Gode muligheder for tranetræk

torsdag 27. marts 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Øst- sydøstenvind og stigende temperaturer lover tranetræk over Østdanmark. I 2007 blev der de sidste dage af marts set flere tusinde traner over Sjælland. Den aktuelle vejrudsigt tyder på en genudsendelse af de imponerende trane-kiler, der pløjer himmelen
Martin Holm
De kommende dage vil der med stor sandsynlighed være traner i himmelrummet over den østlige del af Danmark.

- Jeg tror godt, at vi tør love traner, når vinden nu går i sydøst, mens temperaturen stiger, siger Michael Grell, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

- Tranerne forlader i disse dage Tyskland og Frankrig for at trække mod Hornborgasjön i Västergötaland øst for Göteborg, der er de store fugles centrale stoppested inden sidste etape mod ynglepladserne. De fleste traner trækker på denne årstid fra Rügen i Tyskland mod den svenske østersøkyst. Med sydøstenvinden er der nu lagt op til tranetræk over den østlige del af Sjælland. Det skyldes, at vinddrift forskyder trækket over Østersøen vestpå, forklarer biologen.

Vagtchef Mogens Rønnebek fra DMI uddyber: Vinden går i sydøst i løbet af natten, hvor Danmark kommer i klemme mellem et højtryk i øst og et lavtryk i vest. I løbet af fredagen tiltager vinden til jævn til hård fra sydøst, så det meteorologiske grundlag for traner skulle være i orden. Fredag bliver derudover en mest tør men dog skyet dag. Temperaturerne kommer lidt højere op, end vi er blevet vant til den seneste ugens tid - helt op mod ti grader. Dog kan det føles noget koldere med den kraftige blæst, så skal man spejde efter traner i længere tid, skal det nok stadig være med vintertøjet på

- Der vil fredag og først i næste uge kunne ses traner over Falster, Møn, Sydsjælland, Østsjælland, Københavnsområdet og ikke mindst Amager og i Nordsjælland. Mange traner vil forlade den nordsjællandske kyst og trække ud over Øresund ved Rørvighalvøen, Gilbjerghoved, Hellebæk eller Helsingør, siger Michael Grell.

Tranerne trækker som regel i flokke fra en halv snes fugle til 100 individer sammen. De flyver ofte i rækker eller kiler i stil med gæs.

De fleste fugle trækker i reglen fra ved middagstid og til ved 17-tiden. Da er termikken, de lune opadstigende luftstrømme, som kan bære de bredvingede svæveflyvere nordpå, størst.

Traner har for vane at standse deres målrettede rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. Da kan de begynde at kredse over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme, der har givet fuglen det latinske navn: "Grus grus".

Ved Hornborgasjön vil tranerne de næste uger samles til en slags afdansningsbal for vinteren og et hop ind i foråret. Og når foråret i april for alvor slår igennem på tranernes ynglepladser i de øde moser mod nord, vil fuglene bryde op fra Hornborgasjön og fordele sig i deres kæmpeland.

De seneste år har der i begyndelsen af april være samlet cirka 12.500 traner ved den store sø 120 kilometer øst for Göteborg. Størsteparten af disse fugle er fløjet over Østdanmark og Sydsverige.
Tranen er med sine 120 centimeter Europas højeste fugl.

Dansk Ornitologisk Forening har netop offentliggjort 2007 årsrapporten fra Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle. Rapporten viser at Danmark huser godt 70 par ynglende traner. De fleste findes i moser og hedeområder i Vendsyssel og Thy, men også Bornholm og Sønderjylland huser flere par. Sjælland havde sit første ynglepar i nyere tid sidste år, Fyn mangler dog stadig at blive hjemsted for traner.

Frem til 1990 ynglede blot tre par traner i Danmark, men særligt efter 1999 er denne store fugl tiltaget markant i antal.

Og tranen er i fremgang overalt i Nordvesteuropa. I det østlige Tyskland yngler flere end 2.000 par, og nu har tranen bredt sig til den vestlige og nordlige del af Tyskland. I Nordtyskland har man målrettet beskyttet tranen. Det nyder vi måske også godt af i Danmark.

I Holland yngler flere og flere par. Og Frankrig fik i 2000 sit første ynglende tranepar i 100 år. Også de talstærke bestande af traner i Sverige og Norge er i fremgang. Sverige har mindst 12.500 par traner, mens Norge huser 1.500 par.
Grundlaget for en stigende tranetrafik er til stede.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Biolog Michael Grell, tlf. 22 12 72 40