Tag tråden op og forebyg alliker i skorstenen

tirsdag 18. marts 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hvis man som husejer vil undgå, at alliker med deres reder stopper skorstenen til, bør man få en autoriseret skorstensfejer til at sætte trådnet over skorstenshullet. Det handler om at forebygge, at fuglene flytter ind og får æg og unger, for dem må man ikke fjerne, oplyser Dansk Ornitologisk Forening
Jan Skriver
Alliker trives bedst trådløst, ingen tvivl om det.
Men det går ikke, at de vimse kragefugle besætter skorstene, som de kan forårsage propper i med deres reder.

Derfor skal husejere med aktivt rygende skorstene være opmærksomme i denne tid, da allikerne for alvor begynder at samle kviste og grene til deres reder.

Lad en autoriseret skorstensfejer sætte trådnet over skorstenshullet og sæt derefter som en kompensation en redekasse op til kragefuglene, lyder det enkle råd fra biolog Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Allikerne vil næppe forsøge at stifte bo i en skorsten, der bliver brugt dagligt. Det er i skorstene, hvorfra der kun kommer røg i perioder, at risikoen for problemer mellem husejere og alliker kan opstå. Sørg derfor i god tid før yngletiden for at få sat trådnet over hullet til skorstenen. Og lad en skorstensfejer som fagmand udføre opgaven, så er man sikker på, at trådnettet har den rette størrelse og udformning, siger Knud Flensted, der minder om, at husejere er i deres gode ret til at forebygge allikernes indflytning.

Hvis fuglene først er flyttet ind og har fået æg eller unger, kræver det en dispensation fra jagt- og vildtforvaltningsloven og en kontakt til den lokale vildtkonsulent, før man lovligt må smide allikerne på porten.

- Allike-forebyggelsen med trådnet kan nås endnu, men det haster, for ynglesæsonen er lige ved at begynde. Mange alliker lægger æg i april, siger biologen.

En redekasse til alliker er en stærekasse i størrelse XL. Hvor stæren kan nøjes med et indflyvningshul med en diameter på 5 centimeter, skal alliken have det dobbelte.

- Alliken er en underholdende fugl at have boende. Den er vaks og social, og den kan ligefrem yngle i kolonier. En svensk undersøgelse viste, at alliker kan holde bestanden af husskader nede, fordi allikerne kan tage æg eller unger i skadernes reder, siger Knud Flensted.

Den danske bestand af alliker har siden 1980’erne været stabil på cirka 150.000 ynglepar. Kragefuglen med den grå nakke yngler over hele landet, men de tætteste bestande findes i Østjylland og på Øerne.

Alliken trives både i bymæssig bebyggelse, hvor den har en forkærlighed for skorstene, og i gamle løvskove, hvor den bygger sin rede i store huller i træerne. Ikke-ryger træer, forstås. Så her kan den bare fylde på af redemateriale.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Biolog Knud Flensted,
Mobil 21 24 22 75

Se opskriften på en redekasse til alliken ved at klikke på linket i højre kolonne.