Åmosen forsvundet fra finanslovsforslag 2008

onsdag 5. marts 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Genopretningen af Vestsjællands mest enestående naturområde med kulturarvsskatte fra Danmarks tidligste beboere er forsvundet helt ud af finanslovsforslaget. Dansk Ornitologisk Forening er stærkt forundrede og mener, at regeringen løber fra et internationalt ansvar.
Tine Stampe
Åmose-projektet går ud på at genvande området for både at sikre det unikke, arkæologiske materiale fra Danmarks første beboere (fra perioden lige efter seneste istid), og samtidig sikre genopretning af Vestsjællands mest enestående naturområde. På grund af afvanding og forfejlet landbrugsdrift er området i dag uden dyrkningsmæssig værdi og med stærkt forringede naturværdier. Men der er stadig et stort potentiale ved naturgenopretning.

Dansk Ornitologisk Forening’s formand Christian Hjorth er meget forundret og bekymret over nedprioriteringen af Åmoseprojektet. ”DOF’s forstudier og generelle erfaringer viser, at Åmose-projektet vil gavne en bred vifte af truede fugle,” siger han. ”For eksempel den meget truede engsnarre, som Danmark har et internationalt ansvar for at beskytte og fremme. Desuden vil projektet generelt bidrage til at stoppe faldet i biologisk mangfoldighed, som regeringen har forpligtet sig til at opfylde i 2010. Det er stærkt bekymrende og frustrerende, at regeringen afviser og udsætter konkrete initiativer, som kunne bidrage til internationale miljømål. Vi opfylder ikke vores internationale ansvar, og det er forstemmende at være en del af.”

En gennemførelse af Åmose-projektet vil både sikre uerstattelige kulturhistoriske værdier og genskabe enestående naturværdier. Projektudviklingen har stået på i nogle år, og nyder udbredt lokal opbakning, ikke mindst fra landbrugserhvervets side.

”Vi kan kun opfatte det som en fejl, at projektet helt er gledet ud af finansloven,” slutter Christian Hjorth. ”Set i et historisk perspektiv er det vanskeligt at se, hvordan eftertiden skulle kunne tilgive os, at vi sletter 6-10.000 års historie i Åmosen og samtidig går glip af en enestående chance for at genoprette et uforligneligt naturområde. DOF skal derfor indtrængende anmode Folketingets partier om at genoverveje Åmose-projektet og sikre det plads på denne og de følgende års finanslove.”

Yderligere oplysninger hos Magnus Bang Hansen, DOF-Vestsjælland, tlf. 24 27 89 11
og Christian Hjorth, formand for DOF, tlf. 29 28 75 02