Fugleturister køber skov som CO2-kompensation

fredag 15. februar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening er landsforeningen for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. Men DOF er også Nordens største arrangør af fuglerejser til hele Verden. Nu indfører DOF et obligatorisk klimabidrag for alle rejsedeltagere for at kompensere for rejsernes CO2-udledning. Det skriver Fugle og Natur.
Klimabidraget er vedtaget i DOF’s repræsentantskab og indføres pr. 1. januar 2009, oplyser foreningens medlemsblad Fugle og Natur.

”Det turde være indlysende, at DOF skal gå foran sammen med andre grønne organisationer i bestræbelserne på at begrænse klimaskaderne”, siger Hans Meltofte, formand for DOF’s naturpolitiske udvalg. Det frygtes, at mindst 10 procent af alle verdens plante- og dyrearter vil uddø i løbet af dette århundrede som følge af de menneskeskabte klimaændringer. Herhjemme vil vi formentlig opleve en udskiftning af fuglefaunaen på op mod 20 procent, mens antallet af arter vil forblive nogenlunde det samme.

Det er allerede muligt for den enkelte rejsende frivilligt at indbetale CO2-kompensation via websider som greenseat.com eller climatefriendly.com og dermed ”købe aflad” for sine forureningssynder – men i dette tilfælde er der altså tale om et obligatorisk klimabidrag for alle deltagere på rejser med Dansk Ornitologisk Forening. De indsamlede beløb samles i en klimafond i DOF, hvorfra pengene vil blive anvendt til skovbevarelse og skovplantning i højt prioriterede fuglebeskyttelsesområder med et stort potentiale for CO2-optag.

Klimabidraget starter på beløbet 100 kr. pr. deltager til rejser i Nord- og Centraleuropa (bortset fra korte rejser i Danmark, Sydsverige og Nordtyskland, hvor bidraget er 0 kroner). Hvis rejsen går til Middelhavslandene, Mellemøsten, europæisk Rusland eller Grønland, så skal hver deltager på DOF’s rejser betale 200 kroner ekstra oven i rejsens pris.

Klimabidraget stiger til 600 kroner pr. deltager på rejser til resten af Verden, bortset fra rejser helt til Australien, New Zealand eller Antarktis. Her vil klimabidraget for fugleturisterne nå op på 900 kroner pr. deltager. Tilsvarende bidrag indbetales for foreningens øvrige rejseaktiviteter, såsom deltagelse i internationale møder, rejser i forbindelse med foreningens internationale projekter, etc.

Yderligere oplysninger: Hans Meltofte 35 35 27 87 el. 46 30 19 39