Unikt nyt klimaatlas viser fremtiden for fuglene

tirsdag 15. januar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den internationale naturorganisation BirdLife International har produceret et klimaatlas, der viser, hvilken effekt klimaændringerne vil have på Europas fugle. Stigende temperaturer og ændrede nedbørsmængder vil radikalt ændre de eksisterende leveforhold for mange arter, og det vil i løbet af de næste 80 år give betydelige forskydninger i fuglenes udbredelse i Europa. Mange arter uddør i Danmark og nye vil komme til.
Dansk Ornitologisk Forening har bidraget med data til atlasset og formand Christian Hjorth er meget begejstret. ”Klimaatlasset er et helt unikt, videnskabeligt bud på de udfordringer vi og naturen står over for allerede med de kendte klimaændringer. Det bliver et uvurdeligt værktøj, når vi skal til at revurdere vores naturbeskyttelse i lyset af de kommende klimaændringer. Især i Danmark skal vi indrette os på, at vores vådområder vil forandres markant.

Samtidig er det også en stærk påmindelse om de øvrige kolossale omvæltninger, vi og naturen omkring os vil opleve, hvis vi ikke nu begynder at forebygge yderligere klimapåvirkninger.”

Ifølge atlasset vil de næste 80 år bringe markante ændringer i den danske natur. Adskillige kendte arter vil forskyde sig mod nordøst og forsvinde fra Danmark. Det gælder f.eks. mange meget karakteristiske fugle fra det danske strandlandskab, som vi er vant til at opfatte som en klassisk dansk lydkulisse i sommerlandet.

Strandskade, stor præstekrave og den skrigende sølvmåge, som vi kender fra havne og strande, vil forsvinde fuldstændigt. Men også grågåsen og skarven, hvis bestand i dag er helt afhængig af Danmark, vil være forsvundet om 80 år.

Til gengæld vil vi se en indvandring af andre arter sydfra. Hærfugl og slangeørn, som tidligere har ynglet i Danmark, vil komme tilbage. Allerede nu er der set slangeørne i Nordjylland i yngletiden. Desuden vil vi se flere silkehejrer og dværghejrer, efterhånden som deres yngleområder forrykkes mod nordvest. Men også fugle, der aldrig har ynglet i Danmark og som i dag anses for yderst eksotiske, vil i fremtiden give helt nye toner i det danske fuglekor. Om foråret skal vi måske vænne os til at høre både cettisanger og spottesanger på pinseturen. En del fugle som f.eks. nattergal og træløber vil også forsvinde og erstattes af nærtbeslægtede arter som sydlig nattergal og korttået træløber.

Atlasset bygger på data om fuglenes foretrukne leveforhold og udbredelse i 1980’erne sammenholdt med en fremskrivning af temperaturstigninger og nedbørsforhold baseret på et gennemsnit af anerkendte klimaforskeres prognoser (temperaturstigning på 3°C). Fremskrivningen viser, at fuglenes mulige levesteder som helhed vil forskydes 550 km mod nord-øst op over hele Europa. Dette giver fuglene og resten af dyrelivet tre muligheder: de må flytte sig eller de må tilpasse sig de nye forhold eller de må uddø. Særligt arterne i de henholdsvis de arktiske og de sydvestligste yngleområder af Europa vil få øget risikoen for at uddø.

Forskerne bag atlasset pointerer, at de fremskrevne yngleområder kun er baseret på de klimatiske faktorer, der således udgør et ”klimarum” for et muligt udbredelsesområde for hver enkelt art, hvis reelle udbredelsesområde ofte vil være langt mindre. Andre faktorer spiller også ind. F.eks. er det meget afgørende for en art, at de rette leveområder (naturtyper) også skal være til stede, for at den kan ændre sit udbredelsesområde samt at den i det hele taget skal være fysisk i stand til at sprede sig til disse nye mulige udbredelsesområder.

Atlasset er udarbejdet af professor Brian Huntley sammen med tre andre forskere fra Durham University og University of Cambridge i England og er udgivet i et samarbejde mellem Durham University og BirdLife International. Det har taget 6 år at udarbejde det, og alle BirdLife Internationals partnerorganisationer har bidraget til de data, der ligger til grund for atlasset. Dansk Ornitologisk Forenings væsentligste bidrag er data fra 1985-88, der er opdateret af mange hundreder af DOF’s frivillige.

Klimaatlasset forhandles i Dansk Ornitologisk Forenings butik Naturbutikken.

BirdLife International er en international naturorganisation med 120 partnere over hele verden. BirdLife International har 43 partnere i Europa og er aktiv i alle EU’s medlemslande.

Yderligere oplysninger hos biolog Henning Heldbjerg, tlf. 33 28 38 27.