Netto ændrer vildledning om vildænder

torsdag 13. december 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening har kritiseret butikskæden Netto for at markedsføre miljøskadelige, opdrættede gråænder, som om de var vilde ænder skudt på træk. Netto har beklaget og vil i fremtiden ændre sine reklamer for andebrystfileter
Jan Skriver
Butikskæden Netto har i en farvestrålende reklametryksag i begyndelsen af julemåneden markedsført gråandebrystfileter, som om de har siddet på vilde, veltrimmede trækfugle, der er skudt i den frie natur af jægere.

Men andekødet stammer fra opdrættede og udsatte ænder, der næppe nogensinde har været i kondition til at flyve ret langt.

Det har fået Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til at rette en kritik mod Netto, fordi foreningen finder butikskædens markedsføring vildledende.

Og nu beklager Dansk Supermarked A/S, som de 382 Netto-butikker i Danmark hører under. Nettos markedsføring vil i fremtiden blive ændret, så forbrugerne ikke forledes til at tro, at de sætter tænderne i en and, der er vokset op som vild, når de rettelig fortærer en næsten tam og langt mere gumpetung and.

- Det er glædeligt, at Netto i fremtiden vil ændre sin markedsføring. Forbrugerne kan i butikskædens decemberreklame få indtrykket af, at kødet fra gråænderne er et ”grønstemplet” naturprodukt, så man gør noget godt for naturen, hvis man vælger at købe andefileterne. Og det indtryk har intet med virkeligheden at gøre. Den måde, som opdræt og udsætning af gråænder bliver praktiseret på i Danmark, er i de fleste naturorganisationer erkendt som et stort natur- og miljøproblem, siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Danske jægere udsætter ifølge den seneste rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) hvert år cirka 400.000 gråænder i naturen. Den massive udsætning er til stor skade for de vandhuller og småsøer, hvor fuglene bliver sat ud. Ændernes ekskrementer forurener søerne, og fuglene påvirker både dyrelivet og plantelivet negativt i de områder, hvor de ofte lever ekstremt og unaturligt tæt.

- Selve jagterne på de opdrættede og udsatte ænder, der fedes op med korn, finder i de grelleste tilfælde sted under forhold, der ikke tåler dagens lys. De halvfede og dårligt flyvende ænder bliver jaget op fra vandet af hunde og jægere i både, mens jægere sidder eller står rundt om søen og skyder de panikslagne ænder på fuglenes formentlig første flyvetur i livet, siger Christian Hjorth.

- De udsatte ænder er ofte mere eller mindre uegnede til et liv som vilde gråænder. I Danmark bliver der også skudt vilde gråænder i ordets egentlige betydning, men da udbyttet af disse vildænder er væsentligt mindre for den enkelte jæger, bliver de vilde gråænder kun i yderst beskedent antal indhandlet af danske vildthandlere. Derfor er det usandsynligt, at Nettos ænder kommer fra naturen, siger formanden for DOF.

- Den danske natur har brug for mere natur med vilde gråænder, hvor jagten sker på et bæredygtigt grundlag. Jagt på opdrættede, kornfede gråænder kan aldrig blive bæredygtig, siger Christian Hjorth.

I et brev til Dansk Ornitologisk Forening beklager indkøbsdirektør Morten Petersen på vegne af Dansk Supermarked A/S, at teksten i Nettos tilbudsavis klart overtræder, hvad der kan betegnes som ”en rimelig anprisning/information af produktet.”
Indkøbschefen lover at sørge for, at noget tilsvarende ikke vil finde sted i fremtiden. Og Morten Petersen slår fast, at det fra Dansk Supermarkeds side ikke har været hensigten bevidst at vildlede på området.