Jægere skræmmer gæs og ænder ud af reservat

torsdag 29. november 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vandfuglereservatet Ølundgaard ved Odense Fjord skæmmes af forstyrrelser, hvor jægere skræmmer grågæs og svømmeænder hen, hvor de kan skyde fuglene. Dansk Ornitologisk Forening appellerer til en højere jægermoral omkring en af Fyns bedste lokaliteter for vandfugle.
Jan Skriver
En bil kørte helt tæt på reservatet, og en jæger klædt i hvidt regntøj steg ud, hvorpå han begyndte at klappe i sine hænder og råbe højlydt ad de hundreder af gæs og svømmeænder, som befandt sig i vandhullerne og de våde enge.

Kort efter skruede jægeren op for sine forstyrrelser, da han satte sig ind i bilen og brugte hornet for at få fuglene i reservatet til at flyve hen, hvor jagten er fri.

Sådan et sceneri oplevede ornitologerne Ole Bent Olesen og Børge Rasmussen forleden, da de var ude at tælle vandfugle i Ølundgaard-engene, der er ejet af Aage V. Jensen Naturfond. Ølundgårds Inddæmning ligger lige på grænsen af EU-fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord.

Ornitologerne, der tæller gæs, ænder og vadefugle som et led i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretakerprojekt, appellerer generelt til en højere moral hos de jægere, som jager klos op ad reservatet, der er et naturgenoprettet vådområde.

Ølundgaard har i løbet af få år udviklet sig fra dyrkede marker til naturrige våde enge og sumpe med faste ynglebestande og tusindtallige flokke af rastende fugle i træktiderne.

- Heldigvis er der rigtig mange jægere, der opfører sig ordentligt, men der er tilsyneladende brug for en øget selvjustits ved Odense Fjord. Ikke alene ser vi forsøg på direkte at skræmme fuglene væk fra deres fredfyldte rastepladser og hen til steder, hvor jægere kan skyde på dem, vi oplever også tit, at gåsejægere lægger sig klos op ad reservatgrænsen, hvilket er en problematisk opførsel, siger Ole Bent Olesen.

De fynske fugletællere fra DOF’s Odense Fjord Caretakergruppe har meldt episoden til opsynsmand Torben Pedersen, der skal holde øje med forholdene i Odense Fjord Vildtreservat.

- Fuglene har de senere år taget godt imod de naturgenopretningsprojekter, der er ført ud i livet ved Odense Fjord. Ølundgaard er et af de mest vellykkede projekter, der tiltrækker hundreder af gæs og svømmeænder. Reservatet bevirker, at et langt større antal vandfugle tilbringer længere perioder i Odense Fjord-området, end de gjorde tidligere. Det er naturligvis en fordel for jægerne. Derfor synes vi også, at de gode jægere bør påtale forstyrrelser, bortskræmninger og den alt for grådige jagt helt tæt på reservatgrænsen, siger Ole Bent Olesen.

Kurt Due Johansen, der har et nøje kendskab til fuglene og fjorden, oplever, at visse jægere mangler respekt for reservaternes betydning.

- Der er ingen tvivl om, at jægerne har fået mere at jage på grund af fuglereservaterne, som bogstaveligt talt frister flere individer til at blive i længere tid. Men de grådigste af jægerne er trådt over den usynlige streg, der repræsenterer anstændigheden. Det er efter min mening umoralsk at sætte permanente jagtskjul op bare en meter fra det reservat, der er grundlaget for hele den store fuglerigdom, siger Kurt Due Johansen, der på det seneste har talt cirka 1.000 grågæs, 600 bramgæs og ligeså mange pibeænder og krikænder på Ølundgård-engene.

Desuden holder op imod 200 storspover vinter i området.