Den enestående natur på Hyllekrog trues af ny havvindmøllepark

torsdag 22. november 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et svensk energiselskab har fået tilladelse til at opføre 90 havvindmøller umiddelbart syd for Fugleværnsfondens reservat Hyllekrog på Lolland. Møllerne vil totalt forandre det storladne naturområdes karakter
Elise Frydensberg, direktør i Fugleværnsfonden
Energistyrelsen har givet det svenske energiselskab E.ON Sverige AB tilladelse til at udbygge havvindmølleparken ved Rødsand mellem Gedser og Hyllekrog med yderligere 90 havvindmøller. Møllerne vil være op til 145 meter høje, og den nærmeste møllerække vil blive placeret kun 1,7 km fra Hyllekrogs sydkyst. "Vi er ikke imod havvindmøller", siger medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse, Leif Clausen, "men placeringen af de nye møller er meget uheldig, både i forhold til fuglenes trækruter og i forhold til de store naturværdier, der er på Hyllekrog. Møllerne burde hellere bygges syd for den nuværende havvindmøllepark."

Også Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, beklager placeringen af den nye havvindmøllepark dybt. Han afholder hvert år lejrskoleture og andre arrangementer for skoleklasser og for ungdomsmedlemmer af Dansk Ornitologisk Forening i august - september til Hyllekrog. "Her får børn og unge fra storbyen en helt enestående mulighed for at opleve en særpræget og storladen natur langt væk fra beboede områder. Her kan man se langt, og man hører ingen biler, men kun vinden og bølgerne. Her er stilhed og tid til fordybelse, og den sorte nattehimmel med masser af stjerner gør et stort indtryk på storbyens børn og unge", siger Allan
Gudio Nielsen og tilføjer, at "med bygningen af de nye møller vil alt dette være forbi".

I sin redegørelse for projektet skriver Energistyrelsen nemlig: "Rødsand 2 Havmøllepark vil påvirke området omkring Hyllekrog i væsentlig grad, fra et naturpræget landskab til et kulturlandskab. Næsten hele horisonten vil være optaget af vindmøllerne. Også om natten vil virkningen være meget markant. Hele området vil blive ændret fra et uoplyst landskab til et kulturlandskab med blinkende og konstante lys. De visuelle aspekter vil kunne sammenlignes med påvirkningen fra en mindre by".

En række organisationer og privatpersoner har protesteret mod placeringen af de 90 nye vindmøller i forbindelse med en VVM-høring om projektet. Fugleværnsfonden vil inden ankefristens udløb den 28. november indsende en klage over Energistyrelsens godkendelse af placeringen af havvindmøllerne ved Hyllekrog til Energiklagenævnet.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør i Fugleværnsfonden Elise Frydensberg på tlf. 33 28 38 00 eller pr. e-mail: elise.frydensberg@dof.dk