Giv Filsø tilbage

onsdag 7. november 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden og Friluftsrådet har i et læserbrev i JyllandsPosten opfordret ejerne af Filsø i Vestjylland til at sikre de almene naturinteresser, når de 2.000 hektar tidligere sø sælges
Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening, Kim Carstensen, WWF Verdensnaturfonden, Jane Lund Henriksen, Friluftsrådet
Filsø ved Henne Strand i Vestjylland er til salg. Kammerherre og godsejer Peter Skak Olufsen, formand for A/S Filsø, og ejerkredsen ønsker at sælge til højeste bud.

Vi respekterer selvfølgelig ønsket, men det er også legitimt for offentligheden at interessere sig for salget, fordi Filsø er af så stor værdi, at man med rette kan kalde området for en national kulturarv.

Og så må man heller ikke glemme, at det private selskab gennem en lang årrække modtog offentlig støtte til bl.a. udtørring og opdyrkning af et område, som ellers var landets næststørste sø med sine i alt 2.000 hektar vådområde - kun overgået af Arresø i Nordsjælland.

Naturhistorisk var området i international særklasse - før afvandingen - med bl.a. et stort antal sjældne fugle og den smukke sommerfugl svalehalen, som havde sit sidste levested i Danmark netop her. Så blev søen afvandet i 1940'erne med det resultat, at der kun var 60 hektar sø tilbage - 33 gange mindre end den oprindelige sø.

Afvandingen af Filsø i 1940'erne blev foretaget af den daværende godsejer Aksel Olufsen i tæt samarbejde med Det Danske Hedeselskab.

Aftalen holdt ikke

Det oprindelige forslag fra 1941 omfattede en total tørlægning af hele søen, hvilket udløste en storm af protester fra landmænd og grønne organisationer. Danmarks Naturfredningsforening rejste derfor en fredningssag for at redde søen, men der blev indgået en aftale med ejeren om kun at afvande en del af Filsø. Men aftalen holdt ikke. Størstedelen af Filsø blev afvandet.

I dag dyrkes 1.183 hektar af den tidligere søbund, og siden 1990 har der været svineproduktion midt ude i den tidligere sø.

Aktieselskabet har gennem årene modtaget mindst 50 mio. kr. fra det offentlige til udtørring og opdyrkning af Filsø.

I dag - 60 år senere - ville et sådant afvandingsprojekt være urealistisk. Det er nemlig et stort ønske i befolkningen at få genskabt de store naturområder, som i sin tid blev omdannet til landbrugsjord.

Historisk mulighed

Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening opfordrer derfor ejerkredsen bag A/S Filsø til at benytte en historisk mulighed for at give landbrugsområdet tilbage til naturen.
Det har den danske natur brug for.

Sælg kun Filsø til en fornuftig køber, hvis formål er at genoprette Filsø og give offentligheden adgang til den genvundne naturrigdom. I dag er der nemlig ikke offentlig adgang til området.

Lad ikke kun prisen afgøre salget. Det vil sikre ejerkredsen et smukt eftermæle på nationalt plan.