DOF: Staten driver jagt på beskyttede fugle på sine egne arealer

tirsdag 11. december 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening vil have staten til at sætte en stopper for jagt på beskyttede fuglearter på de arealer, som netop er udpeget som beskyttelsesområder. EU støtter DOF
Dansk Ornitologisk Forenings formand Christian Hjorth har i de senere år to gange været med til at klage over Danmark overfor EU. ”I begge sagerne har EU givet os ret,” siger han. ”Europa-Kommissionen har i en såkaldt åbningsskrivelse anklaget Danmark for ikke at overholde EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, men den danske regering har stadig ikke rettet op på forholdene.”

Nu har DOF lavet endnu en status og opregnet en række vigtige bestemmelser, som ikke er tilfredsstillende gennemført i den danske lovgivning og offentlige forvaltning.

”Det, der forarger mig mest på denne liste, er at staten selv tillader jagt på beskyttede arter på sine egne arealer. Hvad er så meningen med fuglebeskyttelse?” siger Christian Hjorth.

Mange arter af ænder og gæs, der ifølge fuglebeskyttelsesdirektivet skal have særlig beskyttelse i fuglebeskyttelsesområder, jages i Danmark i stor stil inde i beskyttelsesområderne. Fuglebeskyttelsområder kan være ejet af for eksempel Miljøministeriet, Transportministeriet eller Fødevareministeriet.

”Det er i dyb modstrid med direktivet, når der i adskillige statsejede fuglebeskyttelsesområder drives organiseret og omfattende jagt på beskyttede arter af ænder og gæs,” siger Christian Hjorth. ”Straks efter det forestående folketingsvalg vil vi i Dansk Ornitologisk Forening tage kontakt til miljøministeren for at sikre, at fugledirektivet omsider bliver fuldt gennemført i Danmark. Måske bliver det nødvendigt at spørge Europa-Kommissionen til råds for på udvalgte områder at få Danmarks forpligtelser og retstilstanden præciseret.”

Yderligere oplysninger: Formand Christian Hjorth 97448520/ 29287202 el. biolog Knud N. Flensted 21242275