Foruroligende mange alke fundet døde

tirsdag 23. oktober 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste uger er der konstateret flere end 100 døde alke på kysterne af Nordsjælland, Østjylland og ved Skagen. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter en økologisk omvæltning i Kattegat, som er et af verdens vigtigste vinterkvarterer for alke
Jan Skriver
Ved Helsingør og Gilleleje og videre vestpå langs Nordsjællands kyst er der de seneste uger rapporteret om usædvanligt mange døde alke. Også på østkysten af Jylland og på Grenen ved Skagen er der fundet omkomne fugle. Desuden lyder der aktuelle meldinger om døde alke fra den svenske vestkyst.

- Vi må konstatere, at alkene i Kattegat netop nu er i krise. Og vi frygter, at et større antal er bukket under. Den kendsgerning at man i løbet af få uger finder flere end 100 døde alke på velbesøgte kyststrækninger af Kattegat, er alarmerende. Og det er meget usædvanligt, at mange hundrede alke søger helt tæt på land for at fiske, som vi har fået mange rapporter om på det seneste, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Havbiologer har dette efterår slået alarm, fordi Nordsøens fiskespisende havfugle som rider, havterner, lunder og lomvier over et kæmpe område fra Island over Færøerne til Skotland og Norge mangler føde i en grad, så der i visse fuglekolonier slet ikke er kommet unger på vingerne.

Forklaringen er sandsynligvis ændringer i havets økosystem på grund af de stigende havtemperaturer, som bevirker, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, er gået stærkt tilbage. Tilbagegangen forplanter sig naturligvis til havfuglenes rækker, for de er helt afhængige af de vandloppeædende småfisk som for eksempel tobis.

- Tilsyneladende er en lang række fiskeædende fugle berørt af forskydninger i fødekæderne. For få uger siden dokumenterede årets optællinger af ynglende skarver i Danmark, at skarven er gået tilbage, så vi denne sommer har haft det laveste antal par i 15 år. Og netop nu kan vi stå med de første vidnesbyrd om, at alkefuglene i Kattegat går trange tider i møde. Der er al mulig grund til at være opmærksom på udviklingen og indrapportere omkomne alke, der kan være døde af sult, siger Knud Flensted.

Enkelte af de døde alke fra Jylland er sendt til analyse.

Op imod 400.000 alke kan overvintre i de danske farvande, primært i Kattegat, Skagerrak og den østlige del af Nordsøen. En betydelig del af verdensbestanden overvintrer dermed i de danske farvande. Alken er en af de sjældneste alkefugle i Nordatlanten, hvor man regner med, at der findes et sted mellem 500.000 og 700.000 ynglepar.
I Østersøen skønnes bestanden at være på blot 5.000 par.

Trækket af alkefugle, enten det er vinterens forskydninger af fugle på vej fra én fiskeplads til en anden eller forårets nordvestgående træk mod ynglepladserne, kan være imponerende ved flere danske kyster. Fra midt i februar og et godt stykke ind i marts kan man opleve alke i tusindtal omkring Skagen. I 1997 indtraf en dag med op imod 30.000 alke ved Grenen. Og Fornæs på Djursland har rekorden for træk af alke i Danmark. Både i 1988 og 1989 blev der på vinterdage noteret cirka 100.000 alke, der trak forbi klinten ved Jyllands næsetip.

Yderligere oplysninger fås hos:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog, DOF.
Mobil: 21 24 22 75.