For lidt natur i Skjern Å nationalpark

torsdag 11. oktober 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening mener ikke, at det foreliggende forslag til en nationalpark i Skjern Ådal lever op til miljøministerens løfter om en afgørende styrkelse af naturen – snarere tværtimod.
Tine Stampe
Miljøministeren har peget på Skjern Ådal som en af de tre første nationalparker, og hun venter nu på et konkret forslag til nationalparken fra styregruppen og de involverede kommuner. Men ifølge Dansk Ornitologisk Forenings formand Christian Hjorth ligger det foreliggende forslag meget langt fra de oprindelige løfter.

”Det er bekymrende, at afgrænsningen og indholdet i forslaget ikke lever op til den standard, som man må forvente af en dansk nationalpark,” siger Christiann Hjorth. ”Forslaget er nærmest blottet for visioner, når det gælder naturen. Ser man bort fra Borris Hede, der er militært skydeterræn og lukket 300 dage om året, er groft sagt halvdelen af det foreslåede Nationalparkområde intensivt dyrkede landbrugsarealer og plantager, og den resterende del består af Skjern Å Naturprojektet, der i forvejen er godt beskyttet. Halvdelen af den kommende park vil ikke afvige fra det omgivende landbrugsland, og intet tyder på, at landbrugsarealerne nogensinde vil komme til at bidrage til naturindholdet i parken. Måske var det derfor et medlem af styregruppen – repræsenterende landbruget - i september i år foreslog en skiltning i nationalparken med henholdsvis Erhvervsområde og Naturkerneområde.”

Dansk Ornitologisk Forening har sendt et brev til miløminister Connie Hedegaard med en klar opfordring til, at ministeren sikrer en kommende vestjysk nationalpark et naturindhold og en størrelse i sin afgrænsning af nationalt og internationalt format. Den lokale styregruppe skal have en bredere, lokal sammensætning og have præciseret opgaven med at skabe en rigtig nationalpark med kvalitet og dybde.

”Styregruppen og de to kommuner i området har kun fokus på erhvervs- og byudvikling og turisme,” siger Christian Hjorth. ”De første fire boligkvarterer i nationalparken er allerede på tegnebrættet. Tanker om naturindhold og potentialet for naturudvikling i nationalparken er nærmest ikke eksisterende hos styregruppen og lokale politikere. Dansk Ornitologisk Forening støtter varmt en vestjysk nationalpark. Men hvis der skal være mening i en nationalpark omkring Skjern å, skal den også omfatte den sydligste del af Ringkøbing Fjord inkl. Klægbanken og Tipperhalvøen med Værnengene. Det forslag blev allerede stillet i 2003 med bred opbakning fra bl.a. Ringkøbing Amt, de implicerede kommuner, Friluftsrådet, Amtets grønne Råd og Danmarks Naturfredningsforening.”

”Vi sætter vores lid til, at miljøminister Connie Hedegaard og forligspartierne, sikrer en kommende vestjysk nationalpark et naturindhold og en afgrænsning af nationalt og internationalt format,” slutter Christian Hjorth. ”Gennemføres det nuværende forslag, vil markedsføringen af en vestjysk nationalpark være falsk varebetegnelse.”

Yderligere oplysninger hos Christian Hjorth, tlf. 29 28 75 02.