De blågule invaderer os

onsdag 10. oktober 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tusinder af svenske blåmejser er på det seneste fløjet over Øresund. Efter at have nået land trækker de i småflokke videre mod sydvest
Jan Skriver
En blågul invasion går i disse dage over os. Den kommer fra den anden side af Øresund, hvor svenske blåmejser i tusindtal er på træk med kurs mod sydvest.

I den seneste tid er der flere steder i den østlige del af Danmark observeret mange hundrede blåmejser på træk. Forleden blev 800 blåmejser noteret ved Faxe Ladeplads, og i løbet af en dag trak et rekordstort antal blåmejser på mindst 2.400 ind østfra ved Stevns.

På Falsterbo Fuglestation, der ligger ved Sveriges sydvestlige spids, er der blevet fanget og ringmærket flere end 6.500 blåmejser på det seneste.

På den sydsvenske fuglestation har der siden 1950’erne været udført ringmærkning, og siden 1980 er det sket efter en standardiseret metode, så man kan se bestandsudviklingen for de enkelte arter og følge variationerne og fra år til år. Derfor kan man se, hvordan fugletrækket udvikler sig.

- Der er sket en ændring af blåmejsernes trækforhold, så vi i Danmark i stigende grad tager imod svenske blåmejser. Stort set hvert andet eller tredje år flyver tusinder af blåmejser mod syd i Sverige. Ved Falsterbo vender nogle af dem om og flyver nordpå igen, mens andre trækker ud over havet og når til Danmark, hvor mange spreder sig over det meste af Sjælland, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han leder foreningens såkaldte punkttællinger, der bidrager til ny viden om mange af vores almindelige arter. Under punktællingerne bliver der hvert år efter et fast mønster talt ynglefugle i perioden 1. maj til 15. juni. Og vinterfuglene bliver talt fra 20. december og en måned frem.

- Det er i reglen i den første halvdel af oktober, at det store sydsvenske blåmejsetræk, der for alvor berører Danmark, er i gang. På Falsterbo Fuglestation har de haft flere træksæsoner med adskillige tusinde ringmærkede blåmejser. I efteråret 2003 blev der sat rekord på stationen med flere end 16.000 ringmærkede blåmejser ved Falsterbo. Den rekord vil næppe blive slået i år, men de seneste dage er der næsten dagligt fanget flere end 500 blåmejser i ringmærkningsnettene på Falsterbo, siger Henning Heldbjerg.

Invasionerne af blåmejser fra nord og mod sydvest indfinder sig nu hyppigere og med et stigende antal fugle, bl.a. fordi den svenske blåmejsebestand er vokset med cirka 50 procent. Det hænger sammen med et større fødegrundlag, fordi bogen i disse år stort set sætter frø hvert andet år. Tidligere gik der i reglen 3 eller 4 år mellem de frugtbare år med masser af bog.

- Invasionerne hænger sammen med en høj overlevelse vinteren før trækket og en efterfølgende god ungeproduktion. Det vil sige, at mange milde vintre kan få flere mejser til at overleve og dermed måske sætte et nyt trækmønster i gang. Hvis der efter en frugtbar sæson opstår mangel på føde, fordi der er ringe frøsætning i skovene, ja, så kan mejser være tilskyndet til at trække i tusindtal for at finde nye områder med føde. Det er fødemangel efter frugtbare måneder, som giver signalet til de store trækbevægelser, siger biologen.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF), biolog Henning Heldbjerg.
Tlf. 33 28 38 00.