DOF: Vandrefalke skal ikke udsættes

mandag 17. september 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening protesterer skarpt mod Dansk Falkejagt Klubs forslag om at udsætte opdrættede vandrefalke i naturen. ”Et PR-stunt,” siger DOF’s formand
Tine Stampe
"Det er fuldstændig forskruet at forestille sig, at man skulle dressere tamme vandrefalke til at bo i træer, for derefter at lukke dem ud i naturen,” siger DOF’s formand Christian Hjorth. ”Vi har en naturlig bestand af vandrefalke, der er i fremgang, og det ville være katastrofalt, hvis denne bestand blev blandet med nogle tyske falke af tvivlsom genetisk oprindelse.”

Vandrefalke yngler på klinter og skrænter, og i Danmark har vi i år haft to ynglende par – et på Møn og et på Stevns. Desuden var der sidste år et par, der fik unger ved Hammershus på Bornholm.

Dansk Falkejagt Klubs forslag går ud på at lade nogle falkeunger fra et opdræt i Tyskland sætte ud i en rede i toppen af et træ, som står inde i en voliere. På den måde vil de præge fuglene på reder i træer, og dermed udvikle nogle fugle, der senere vil yngle i træer, når de bliver sat ud i naturen. Meningen er atFalkene skal udsættes i Nordjylland, hvis Skov- og Naturstyrelsen godkender projektet.

”Men vi tager forslaget forholdsvis roligt,” fortsætter Christian Hjorth. ”Det er ifølge jagtloven ulovligt at udsætte rovfugle, og vi kan ikke forestille os, at Skov- og Naturstyrelsen vil godkende sådan et projekt.”

Yderligere oplysninger hos formand Christian Hjorth, tlf. 29 28 75 02 eller biolog Knud Flensted, tlf. 21 24 22 75