Ny sø er blevet spisekammer for skestorke

tirsdag 19. juni 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I 2006 kom vandet tilbage i den 450 hektar store Vilsted Sø i Vesthimmerland. Nu tiltrækker Nordjyllands største sø 40-50 skestorke, der ofte lader sig se på tæt hold
Jan Skriver
I flere uger har småflokke af skestorke været publikumstræffere ved den genskabte Vilsted Sø få kilometer fra Løgstør Bredning. Søen er kommet tilbage primært for at skåne Limfjorden for et par hundrede tons kvælstof om året, og nu træder vådområdets herlighedsværdier for alvor frem som sidegevinster i landskabet.

I selskab med et mylder af vandfugle går skestorkene særligt morgen og aften og søger føde langs bredderne af den lavvandede sø, der serverer rigelige mængder af alt godt fra søen.
Skestorkene, der yngler på en ø i nabolaget, plejer i stor stil at opholde sig på Bygholm Vejle mellem Thisted og Fjerritslev med deres store unger, der netop i disse uger er flyvefærdige, men i år har familieflokkene tilsyneladende valgt Vilsted Sø som deres foretrukne spisekammer.
At dømme efter fuglenes form er spisekammeret rigeligt fyldt.

Man kan ved søen opleve skestorke lette med små, runde maver, når de har søgt føde en times tid.
De har tilsyneladende ikke det mindste besvær med at blive stopmætte.

Et stisystem på en snes kilometer rundt omkring den nye sø betyder, at man flere steder har rigtig gode chancer for at se de ellers ofte sky skestorke tæt på.

Fuglenes fødesøgning er et syn for sig.
Ustandseligt kører skestorkene deres næb frem og tilbage nede i det lave vand, hvor de fanger vandinsekter, snegle og småfisk.

I flokken af skestorke er der flere unger, der er klækket i år. De kan ses, når de tigger føde hos forældrene. Formentlig vil Vilsted Sø huse skestorke sommeren ud.

I det begyndende efterår vil trækket gå mod syd. De danske skestorke flyver formentlig sydpå til Spanien, Marokko og Vestafrika.