Massedød blandt ederfugle-ællinger

torsdag 14. juni 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Mangel på føde i havet kan svække dykænders immunforsvar i en grad, så de bliver angrebet af snyltere og dør udmarvede. Helt nye optællinger fra Christiansø og Bornholm viser, at næsten samtlige ederfugle-ællinger er døde
Jan Skriver
Nu er der kommet resultater fra de veterinære analyser af fem voksne edderfugle, der i juni er fundet døde på Ertholmene nordøst for Bornholm, hvor der de seneste uger er konstateret en unormalt høj dødelighed i ederfuglebestanden.

I alt er 125 voksne edderfugle fundet døde radmagre, og på Christiansø Naturvidenskabelige Feltstation skønnes det, at op imod 95 procent af forårets cirka 6.000 klækkede ællinger på den fredede øgruppe er omkommet.

- Vi kan på de obducerede dykænder se, at de er særdeles afmagrede, og de har haft en tarmbetændelse forårsaget af en massiv infektion, der skyldes en parasit, som kaldes "Profilicollis botulus". Vi har også påvist infektioner med seks andre snyltere i ederfuglene, siger dyrlæge Anne Sofie Hammer fra Sektion for Pelsdyr og Vildtsygdomme ved Veterinærinstituttet i Århus.

Et forringet fødegrundlag i ederfuglenes leveområde kan have banet vejen for de parasitangreb, som dykænderne er døde af.

- Hvis der er en generel fødemangel, vil fuglenes immunforsvar blive svækket, og så bliver de mere modtagelige for parasitter. Generelt er der fortsat mange aspekter, vi ikke ved nok om, når det gælder parasitinfektioner og deres påvirkning af vildtlevende fugle. Vilde fugle kan være inficerede med parasitter uden at være syge. Men hvis fuglen svækkes, kan parasitten påvirke dens helbred, siger Anne Sofie Hammer.

Den øgede dødelighed blandt ederfuglene på Ertholmene i Østersøen er ikke et lokalt fænomen.

Veterinærinstituttets aktuelle fund af parasitter i de døde dykænder fra farvandet nordøst for Bornholm svarer meget nøje til beskrivelser af fugle undersøgt ved tilsvarende forekomster af høj dødelighed blandt ederfugle i den hollandske del af Vadehavet i årene 1999-2001. Og ved norske og svenske kyster i 2006/2007.

Resultatet af undersøgelser af ederfugle fortaget ved laboratorier i Sverige, Norge og Holland har været stort set identiske med Veterinærinstituttets fund i fuglene fra Christiansø. Ederfuglene fra nabolandene er også fundet meget afmagrede og svært inficerede med "Profilicollis botulus" og andre snyltere.
Erfaringerne fra Holland tyder på, at problemet primært optræder i forårs- og sommermånederne.

Ikke kun på Ertholmene er der fundet påfaldende store antal af døde ederfugle på det seneste. På Amager er der fundet en halv snes døde dykænder, og på Saltholm er 22 ederfugle netop konstateret.

De fleste er døde i løbet af de seneste få uger.