Perleuglen yngler i Jylland

mandag 21. maj 2007
For første gang i nyere tid er den kun duestore perleugle fundet ynglende i Vestdanmark. Et par har bosat sig i et forladt sortspættehul i en jysk skov. Hidtil har udelukkende Bornholm her i landet huset få par af den sjældne ugle
Jan Skriver
Den sad og tudede sit hurtige "pu-pu-pu-pu", og den kunne lyde lidt som en aparte, fjern fiskekutter.

Lytterne, der lokaliserede lyden, blev overraskede, men afsenderen var god nok. Der var tale om en meget sjælden perleugle.

Lyden førte til fundet af det formentlig første par ynglende perleugler i en jysk skov i nyere tid. Det er i hvert fald ganske vist, at et par har bosat sig i et forladt redehul fra en sortspætte. Hidtil har perleuglen i Danmark udelukkende ynglet på Bornholm, hvor der i 2006 var 3-5 par ynglende perleugler.

Perleuglen har ynglet uregelmæssigt i klippeøens plantager siden 1970'erne, hvilket formentlig er et resultat af øens naboskab med Sverige og Baltikum, hvor perleuglen er en meget udbredt ynglefugl.

Perleuglen forekommer fåtalligt i Vest- og Centraleuropa, hvor den primært yngler i nåle- og blandskove i bjerglandskaber.

Der er formentlig to hovedårsager til det overraskende ynglefund i Jylland. For det første har sortspætten så at sige banet vejen, da den kragestore spætte gennem 1980'erne og 1990'erne bredte sig til mange jyske skove. Perleuglens naturlige redested er forladte redehuller hugget ud af sortspætter.

For det andet har perleuglen bredt sig mod nord i Slesvig-Holsten, hvor der i 2006 var 8 par perleugler og to syngende hanner.

I år er der i Slesvig-Holsten foreløbig registreret 12 par perleugler, så pilen peger måske permanent opad for arten i Nordtyskland og videre mod Danmark.

Det er blevet besluttet at holde den danske lokalitet for perleugleparret hemmelig for at undgå unødige forstyrrelser omkring de små uglers redetræ.

Rationel skovdrift er en af de trusler, der primært kan ødelægge levevilkårene for perleuglen.

Det er yderst vigtigt for arten, at gamle træer og navnlig træer med spættehuller bliver bevaret i skovbilledet.

Fra Tyskland ved man, at en af perleuglens værste fjender er skovmåren, der også findes i den jyske skov, hvor ugleparret nu har etableret sig. Både skovmår og perleugle har en forkærlighed for at stifte hjem i de dybe huller, som sortspætterne har hakket ud i træer.

I de tyske skove går man målrettet til værks og mårsikrer de små uglers redetræer. Det sker ved hjælp af en metalkrave, som forhindrer skovmåren i at kravle op til uglernes hul.

Det er kendt fra Tyskland, at skovmåren lokalt kan udrydde perleuglen.