Forbyd flyvning i lav højde over fuglebeskyttelsesområder

onsdag 16. maj 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En vandrefalkeunge på Møns Klint døde for få dage siden, fordi en helikopter forstyrrede falkehunnen væk fra reden. Dansk Ornitologisk Forening foreslår en opstramning af luftfartsreglerne, så flyvning i lav højde bliver forbudt over alle fuglebeskyttelsesområder
Jan Skriver
Himmelens hersker, vandrefalken, tabte forleden til en helikopter, der transporterede filmfolk ud i øjenhøjde med de sjældne rovfugle, som har rede på Møns Klint.

En af fire falkeunger døde efter, at forældrefalkene var skræmt bort fra reden med ungerne. I syv timer lå de fire unger ubeskyttede og fik ikke føde, fordi den larmende, lavtflyvende helikopter havde skræmt forældrefalkene væk.
Hændelsen fører nu til, at Dansk Ornitologisk Forening (DOF) genfremsætter en opfordring om at skærpe luftfartsreglerne.

Der er brug for striksere regler omkring særligt fuglerige lokaliteter, der i EU er udlagt som fuglebeskyttelsesområder, mener foreningen.

- Som reglerne er i dag, er der i realiteten frit slag til at flyve næsten som man vil omkring et område i stil med Møns Klint. Det har nu kostet en sjælden vandrefalk livet. Hvis de generelle regler havde forbudt flyvning lavere end 1500 fod (450 meter), ville falken næppe være omkommet, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

- Kun i få danske fugleområder er der forbud mod at flyve i højder lavere end 1000 fod (300 meter). Det giver for eksempel problemer i Vadehavet samt Roskilde Fjord, hvor helikopter-flyvning i lav højde er et tilbagevendende problem for tusinder af rastende svømme- og vadefugle, der er særligt sårbare over for lavtflyvende trafik.

- Der er behov for et sæt regler, der gælder for alle danske fuglebeskyttelsesområder, så ingen fly eller helikoptere bare kan flyve rundt i lav højde og gøre skade i fuglerige områder, mener Knud Flensted.

Episoden fra Møns Klint, hvor falkeungen døde, skete St. Bededag, da et filmhold fra helikopter skulle lave optagelser af klinten til brug i filmen "Klinteskoven".

Den skal vises i GeoCenter Møns Klint, der vil blive indviet efter pinse.

Formålet med flyvningen, der varede godt en time, var ikke at filme falkene, men primært den grønne skov og den hvide klint. På grund af manglende kommunikation kom filmholdet i flere omgange til at flyve for tæt på falkenes rede. Og så skete skaden, som GeoCenter Møns Klint har påtaget sig ansvaret for og beklaget.

- Hvis der havde været generelle regler for lav flyvning i et område som Møns Klint, så skulle filmholdet have bedt om en dispensation til at flyve lavt. Og så ville man formentlig på forhånd have taget højde for, om man så må sige, de sårbare falkes behov, siger Knud Flensted.

De tre falkeunger, der er tilbage i reden på Møns Klint, ventes at være flyvefærdige i løbet af juni.

Det er sjette år i træk, at vandrefalkene på Møns stejle klinter har fået unger.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening, biolog Knud Flensted.
Tlf. 21 24 22 75