Den store tranerejse gik via København

mandag 26. marts 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Adskillige tusinde traner trak over Østsjælland og hovedstaden i løbet af de første dage med sommertid. Netop nu er knap 9.500 traner samlet ved Hornborgasjön øst for Göteborg
Jan Skriver
Det var lige efter fuglebogen, da Dansk Ornitologisk Forenings tranevarsel søndag 25. marts blev ført ud i livet og luftrummet over Østdanmark og markerede starten på forårets tranetræk.

Formentlig blev flere end 3.000 traner i løbet af førstedagen set på træk over Møn, Østsjælland, Amager og Nordsjælland, især på Amager, over København og på Saltholm sås der et massivt træk. Et træk, der fortsatte i samme fine stil de følgende dage med tusinder af traner på vej nordover.

De store fugle var med afsæt fra øen Rügen i Tyskland fløjet over Østersøen til Østdanmark på deres konge-etape mod nord til Hornborgasjön ved Göteborg.

- Lørdag 24. marts var der kraftig vind fra nordøst. Det fik flokke af trækkende traner til at sprede sig over store dele af Sjælland. Blandt andet blev der noteret tranetræk langs kysten af Storebælt, fortæller Michael Grell, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Men søndag og de følgende dage var vejret ideelt for traner. Vinden var svag til jævn fra øst, der var sol og forårsagtige temperaturer og store flokke af traner trak via Møn og Stevns over Køge Bugt nord og nordøst mod København og Amager. Herfra brugte de Saltholm og Øresundsbroen som springbræt og ledelinier over Øresund.

- Jeg var på Saltholm for at tælle fugle, og vi registrerede i hvert fald 1.650 traner, der i løbet af søndagen trak over øen, fortæller Michael Grell. – Først efter kl. 14 dukkede der større flokke af traner op, og trækket fortsatte derefter helt frem til 17.30.

Dagen blev også god i Kongelunden, der havde 1.050 traner, ligesom Utterslev Mose kunne byde på 470. Og fra Nørrebro og Vesterbro lød meldingerne om adskillige traneflokke.

Nogle af traneflokkene, som er tastet ind i DOFbasen, er formentlig ”dobbeltgængere”, der er set af mange mennesker.

Ved Hornborgasjön cirka 120 kilometer øst for Göteborg, hvor tranedansen går i størstedelen af april, inden fuglene flyver mod deres ynglepladser i skovmoserne mod nord, er der torsdag 29. marts talt cirka 9.500 rastende traner. Antallet af traner ved søen plejer at vokse til flere end 12.000 hen imod midten af april.

Se kort over tranernes forårstræk 2007 her .