Ynglende havørnepar ved Roskilde Fjord

torsdag 8. marts 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter 100 års fravær på fjorden, har et havørnepar bygget rede i Lejre Kommune kun få kilometer fra Roskilde centrum. Havørnen er en meget sky fugl, der kræver fuldstændig ro omkring redestedet, og det har den heldigvis fundet på den yderste spids af Bognæs, nord for Roskilde.
Tine Stampe
Igennem tre år har ørneentusiaster fra Dansk Ornitologisk Forening holdt øje med et havørnepar ved Roskilde Fjord for at se hvor og hvornår de ville slå sig ned for at yngle. Nu har havørnene etableret sig, og det er oven i købet på et sted, der giver almindelige interesserede de bedste muligheder for at følge med i ørnenes familieliv fra Veddelev Havn.

”Det er et fantastisk fremskridt for dansk natur, at havørnene yngler kun 6 kilometer fra Roskilde centrum,” siger Lennart Pedersen fra DOF. ”Vi har holdt øje med parret i 3 år, mens de har strejfet omkring ved fjorden, og sidste år så vi dem begynde på en rede på den nordøstlige spids af Bognæs. Men hunnen var for ung til at yngle, så der blev ikke noget ud af det. I år bygger de igen på reden og hunnen har den rigtige alder, så nu er vi sikre på, at de mener det alvorligt. Hvis de får fred til at yngle, kan de godt få unger på vingerne til juli.”

Dansk Ornitologisk Forening har kontaktet skovejeren og Lejre Kommune, som er meget glade ved udsigten til at huse et havørnepar og som har afskærmet et område i skoven for at beskytte ørnene mod forstyrrelse i yngletiden.

”Hvis man vil opleve havørnene, skal man lade være med at forstyrre dem ved deres rede på Bognæs,” fortæller Lennart Pedersen. ”I stedet kan man få et meget fint kig over mod reden, hvis man står med en kikkert i Veddelev. Søndag d. 11. marts kl. 10-14 holder DOF Ørnedag på Veddelev Havn, hvor vi har kikkerter og teleskoper, som folk kan låne for at få et kig. Vi håber, at rigtig mange vil komme og høre mere om havørnen denne dag.”

Afskærmningen af skovområdet vil vare fra 1. februar til 1. august. I samme periode opfordrer DOF brugerne af fjorden til at vise hensyn til ørnene på fjorden. Det gøres ved at undgå at ankre op eller ligge stille på vandet tættere end 300 m fra kysten. Derimod kan man godt sejle stilfærdigt forbi reden indtil 100 m fra kysten og man kan sejle i Kattinge Vig som normalt uden at genere havørnene.

Det gør DOF for havørnene:
• overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder
• samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene
• offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion
• skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre

Fakta om havørne:
Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns) og mindre pattedyr. Danner normalt par for livet. Reden kan blive over 3 meter høj og veje 500 kg. Har ynglet i Danmark siden istiden – undtagen perioden 1911 - 1994.

Yderligere oplysninger hos Lennart Pedersen, Projekt Ørn, tlf. 47 17 02 20.