Vandrefalken er tilbage på Stevns Klint

torsdag 1. marts 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter over 50 års fravær er en af Danmarks sjældneste ynglefugle tilbage på Stevns Klint. Her forsvandt den som ynglefugl i 1950’erne.
Tine Stampe
Et par vandrefalke har holdt fast til på klinten i over et år, og alt tyder på, at de vil yngle i år. Sidste år var hunfalken for ung, men i år er både hunnen og hannen ynglemodne.

’Det er fantastisk, at denne sjældne ynglefugl nu vender tilbage til de gamle ynglepladser’, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Falkene på Stevns Klint holder tæt sammen, og de er flere gange set i parring og parringsflugt. Vandrefalken regnes for verdens hurtigste flyver, når den dræber sit bytte i styrtdyk med over 200 km/t.

’Vi er utrolig glade for vores nye indbyggere i Stevns Kommune, og ser det som en af vores fornemste opgaver sammen med DOF at beskytte fuglene, så de kan yngle i fred og ro. Den største trussel mod et godt yngleresultat er formentlig forstyrrelse fra paraglidere og anden form for flyveaktivitet langs klinten, og derfor forsøger vi nu i samarbejde med grundejere og andre parter at regulere aktiviteten nær ynglestedet’, siger Peer Nørgaard, der er naturvejleder i Stevns Kommune.

Ynglestedet ligger mellem Stevns Fyr og Mandehoved. Fuglene ses ofte sidde i Telemasten ud for Tommestrup.

Hunfalken er ringmærket, og det viser sig, at det er en indvandrer fra Tyskland, hvor den kom til verden i 2005. Hanfalken er muligvis en af ungerne fra Møns Klint.

Vandrefalken blev totalt udryddet som dansk ynglefugl i 1972 på grund af pesticider og ulovlig jagt og indfangning. Også i resten af verden gik denne usædvanlige fugleart tilbage med alarmerende hast fra 1950 til 1980. Siden er bestanden langsomt steget igen, og i 2001 begyndte vandrefalke atter at yngle på Møns Klint, og i 2006 på Hammeren. Dansk Ornitologisk Forening regner med, at der i 2007 vil yngle 3-4 par i Danmark.

Danmark har en forpligtelse til at beskytte vandrefalken og dens levesteder, fordi den er på EU-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 over særligt beskyttelseskrævende arter i EU.

Yderligere oplysninger

Knud N. Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, telefon 21 24 22 75.

Peer Nørgaard, naturvejleder i Stevns Kommune, telefon 40 29 07 10.