Kongeørnen breder sig i Danmark

torsdag 22. februar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fire territorier, der alle ligger i den østlige del af Nordjylland, er i øjeblikket besat af kongeørne. Det seneste par nummer fire holder til syd for Mariager Fjord. Sjælland og Thy ventes at blive de næste danske landsdele for ynglende kongeørne
Jan Skriver
I år er der fire par kongeørne i dét danske landskab, hvor arten for otte år siden sensationelt begyndte at yngle og fik to unger på vingerne.

Lige siden har Danmarks bestand af kongeørne fostret ni unger, der er fløjet fra rederne.

Det seneste par holder til på egnen syd for Mariager Fjord, mens Lille Vildmoses lukkede skove huser to par kongeørne, der var de første til at etablere sig. I 2006 begyndte Danmarks tredje par at yngle i en privatejet, men åben skov i Vendsyssel.

Nu er en spredning mod syd fra kerneområdet i Vildmosen så indledt med et par nummer fire.

- De fredfyldte skove med masser af vildt og de åbne vidder i Lille Vildmose har tilsyneladende banet vejen for adskillige par kongeørne i den østlige del af det nordlige Jylland. Det har vist overrasket alle, at vi i løbet af få år har fået fire par kongeørne med realistiske chancer for endnu flere besatte ørneterritorier, siger den nordjyske ornitolog Tscherning Clausen, der nøje har fulgt indvandringen af kongeørnen som dansk ynglefugl.

Den fandt sted i 1999, da det første par kongeørne efter flere års tilløb ynglede i Tofte Skov i Lille Vildmose.

Dengang blev indvandringen betegnet som noget nær århundredets sensation på rovfuglefronten i Danmark. Alle var overraskede over, at det flade og tæt beboede danske kulturlandskab kunne friste den ørn, som har ry for at være vildmarkens og bjergegnenes hersker, til at bosætte sig.

Men siden etableringen har kongeørnen overrasket på adskillige måder. Det er dog ikke hvert år, at ørnene har held med deres yngel. Og i øjeblikket er der en enlig fugl i et af de fire territorier.

- Pionéren i Tofte Skov i Lille Vildmose holder fortsat sit territorium, men den gamle fugl mangler desværre en mage. Vi tror dog, at det kun er et spørgsmål om tid, før en ny kongeørn finder sammen med den erfarne ørn i skoven. For nylig er der i den sydlige del af Lille Vildmose set en ung kongeørn, som vi ikke tidligere har kendskab til fra området, så et nyt parforhold er måske under opsejling, siger Tscherning Clausen, der lover stort set daglig ørnegaranti for besøgende i Lille Vildmose.

Hvis man sætter et par timer af midt på dagen, da de store bredvingede rovfugle i reglen er på vingerne, er der optimale chancer, hvis man befinder sig på strategiske steder med overblik.
Ørneparret i Høstemark Skov er det mest publikumsvenlige. Næsten dagligt kan fuglene ses fra Hegnsvej, der løber i øst-vestlig retning i den nordlige del af spagnumfelterne i Lille Vildmose.

De senere års observationer af kongeørn tyder på, at Sjælland og Thy er de næste realistiske terræner med fastboende ørne.

Tystrup-Bavelse-området på Midtsjælland har i adskillige år budt på regelmæssige observationer af kongeørn. Og de seneste år er Hanstholm Vildtreservat og Nordsjælland blevet lokaliteter, hvor der jævnligt rapporteres om ørne.

- De seneste uger er der flere gange observeret kongeørn i Nordsjælland og i Thy syd for Hanstholm. For få år siden ville vi ikke have troet, at kongeørnen kunne slå sig i Nordsjælland, men i dag synes det realistisk, at også denne landsdel vil kunne friste et ørnepar. De aktuelle iagttagelser fra det nordsjællandske kan dog skyldes vinterbesøg fra Sverige, siger Tscherning Clausen.