Masser af mejser på rejser

tirsdag 20. februar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ringmærkning viser, at danske haver kan huse overraskende store antal af mejser og andre småfugle, som kan være på gennemrejse. Vi tror, at vi ser 10 fugle i haven, men i virkeligheden er der måske 100
Jan Skriver
Siden 26. januar har ringmærkeren Hans Peter Jensen fanget og ringmærket 115 blåmejser og 110 musvitter i sin knap 2.000 kvadratmeter store villahave på Militærvej 12 i Dragør på det sydlige Amager få hundrede meter fra Kongelunden.

Fangsterne af de mange mejser bidrager til at kaste nyt lys over antallet af vinterens småfugle i danske haver. Vi tror måske, at vi ser den samme musvit og de samme to-tre blåmejser dag efter dag.

Men sådan behøver det ikke at være. Der kan være masser af mejser og andre småfugle på gennemrejse med haverne som mellemstationer og rastepladser i kortere eller længere perioder.

- Jeg har i mange år gerne villet undersøge, hvor mange forskellige fugle, der i grunden findes i en have om vinteren. I år var der en ekstra grund til at fokusere på spørgsmålet i kraft af den aktuelle landsdækkende tælling af havernes vinterfugle. De seneste ugers fangster har overgået mine forventninger og har virkelig overrasket mig. Jeg troede ikke, at der var så store antal af småfugle i haven, som der har vist sig at være i hvert fald på Amager, siger Hans Peter Jensen, der har licens til at fange og ringmærke fugle for Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum under Københavns Universitet.

Ringmærkeren på Amager har gennemført de seneste ugers fangster som et godkendt og målrettet ringmærkningsprojekt, der er et led i Den store Vinterfugletælling, som Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og forlaget ConDidact står bag i disse uger.

I ringmærkningsprojektet, der finder sted i regi af Zoologisk Museum, har han brugt tre net på sammenlagt 26 meter til sine fangster. Han har haft nettene oppe i 1-2 timer ad gangen to gange om dagen, når vejret har tilladt det.

Og ringmærkeren har kunnet mærke, at vejret betyder ganske meget for antallet af småfugle i haven.

- Da kulden for alvor kom få dage ind i februar, var der et vældigt rykind af grønsiskener. På én dag fangede jeg 53 af disse små, smukke finkefugle. Samme dag - det var 6. februar, og der var vindstille og koldt - fløj 16 grønirisker i mine net. Det er tydeligt, at kulde kan få mange småfugle til at flytte sig. I løbet af 6. februar sad der 105 fugle i mine net i haven, siger Hans Peter Jensen, der 8. februar fangede en blåmejse, som bar en svensk ring på sit ene ben.

I løbet af de seneste cirka tre uger har ringmærkeren fanget omkring 400 fugle i sin have, som han kalder en gennemsnitlig gæstfri fuglehave med høje træer af både løv og gran.

Den 61-årige ringmærker, der har fanget fugle for Ringmærkningscentralen siden 1964, har sat ring på cirka 40.000 fugle i sin karriere ved nettene. De fleste er fanget i hegnene omkring markerne i nærheden af Militærvej, hvor han har boet siden 1966.

Hans Peter Jensen har haft små fuglekonger og tunge svaner i hænderne, og han har i særlig grad bidraget til ny viden om danske sildemågers trækvaner, da han har ringmærket omkring hver tredje af de godt 16.000 sildemåger, som er fanget og har fået ring på i Danmark.

Hans Peter Jensen fortsætter det aktuelle projekt med fangst af havefugle frem til 25. februar.

Yderligere oplysninger fås hos:

Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 28 38 00.