120 havørne i Danmark

torsdag 15. februar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening har endnu engang været i felten for at tælle den samlede danske bestand af overvintrende havørne. I år blev resultatet vurderet til 120 havørne og 9 kongeørne, hvilket er på linie med sidste år. Tællingen er udgangspunktet for Ørnens Dag d. 25. februar, hvor alle er inviteret til at opleve ørnene på 18 udvalgte ørnesteder
Lennart Pedersen
Den 11. februar gennemførte DOF årets landsdækkende ørnetælling. Omkring 300 ornitologer var i felten for at tælle på mange af vores gode ørnelokaliteter. Og resultaterne viser, at Danmark har en stabil bestand af overvintrende ørne.

Vejret var ”friskt” for ikke at sige bidende koldt, med en isnede sydøstenvind der nærmede sig kuling flere steder, samtidig med et tungt skydække og en front med snebyger, der nærmede sig landet. De fleste af landets søer er stadig isfrie, og det har givet ørnene gode chancer for at fouragere over hele landet, og ikke blot koncentreret langs vores kyster, som sidste vinter.

Trods lidt dårlige vejrmæssige odds, blev mange ørne registreret. Især øst for Storebælt som nu huser omkring 75 % af vores overvintrende ørne og Lolland som har den største koncentration med cirka 33 havørne.

Havørne har siden deres genindvandring til Danmark i 1995 fået 110 unger på vingerne over de danske farvande. Successen skyldes bl.a., at flere par nu får 2-3 unger om året. Sidste års 16 ynglepar er indarbejdet i oversigten, selvom de måske ikke blev iagttaget under optællingen.

Kongeørnen er kun iagttaget omkring deres yngleområder i Nordøstjylland, og den samlede vinterbestand vurderes til 9 fugle, ligesom sidste år.

Der er i løbet af vinteren iagttaget en Stor Skrigeørn på Lolland og i denne uge er endnu en Stor Skrigeørn opdaget på Rømø.

Fakta:

Det gør DOF for havørnene:

• overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder
• samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene
• offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion
• skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre

Fakta om havørne:
Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns) og mindre pattedyr. Danner normalt par for livet. Reden kan blive over 3 meter høj og veje 500 kg. Har ynglet i Danmark siden istiden – undtagen perioden 1900 - 1994. Læs mere om havørn

Fakta om kongeørne:
Kongeørnen er lidt mindre end havørne og flyver lidt mere elegant. Den findes bl.a. i Nordamerika, Nordafrika samt Østeuropa og Nordeuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og smågnavere, men går heller ikke af vejen for at æde ådsler. Læs mere om kongeørn

For yderligere oplysninger, kontakt Lennart Pedersen, Projekt Ørn, tlf. 47 17 02 20
eller kommunikationschef Tine Stampe, tlf. 22 12 65 25