Afrikas natur i krise – de store fugle er væk!

fredag 9. februar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Nye fugletællinger i Afrika viser alarmerende tilbagegange for store fugle som gribbe, ørne og strudse, skriver bladet Fugle og Natur. Fuglenes tilbagegang er et tydeligt tegn på, at Afrikas natur er i dyb krise. Og klimaændringerne vil kun gøre ondt værre. DOF opfordrer derfor Regering og Folketing til at lægge meget større vægt på naturressourcer og biologisk mangfoldighed i den ny strategi for ulandshjælpen til Afrika
Fugle og Natur
Antallet af rovfugle viser tilbagegange mange steder i Afrika. Ørne og gribbe trænges bort af intensiveret og ubæredygtig landbrugsudnyttelse, anvendelse af pesticider, overgræsning, ukontrolleret træhugst, ørkendannelse mm. Hertil kommer, at de store vingefang på forskellig vis efterstræbes direkte.

Det dokumenteres af nogle ganske unikke optællinger foretaget af en fransk trope-biolog, Jean-Marc Thiollay. Tællingerne er blevet gennemført med 35 års mellemrum i Burkina Faso, Mali og Niger i 1969-73 og i 2004. Optællingerne er langt overvejende foretaget langs landevejene i de tre lande - efter samme metode og med samme optæller.

Resultaterne er – desværre – temmelig entydige for en lang række arter, ikke mindst de store rovfugle. 30 rovfuglearter viser signifikante tilbagegange, 6 viser en ikke-signifikant tilbagegang, 2 er forblevet stabile. Ingen er gået frem.

Gribbe, ørne og strudse forsvinder

Blandt rovfuglearterne er det især de større arter, der er gået mest tilbage. Ud af 6 gribbearter er de alle gået mærkbart tilbage i antal, især de største arter, og de findes nu stort set ikke udenfor reservaterne. For eksempel blev White-backed Vulture (Hvidrygget Grib) kun set langs 1 af de 29 vejstrækninger, hvor den blev observeret i første optælling. Også ørne udviste store tilbagegang mellem de to optællinger. Og Sekretærfuglen, der ernærer sig af insekter og krybdyr, er slet ikke blevet observeret i regionen i de seneste par årtier.

Den samtidige tilbagegang af så mange arter antyder, at der er tale om ændringer i de grundlæggende vilkår for områdets biodiversitet.

Dette understreges af, at store pattedyr længe har været stort set forsvundet udenfor de beskyttede områder. Struds findes ikke vest for Cameroun og flere arter trapper forventes at lide samme skæbne. Klimaændringer forventes at bidrage yderligere negativt til situationen.

Mere fokus på natur i ulandshjælpen

På den baggrund opfordrer Dansk Ornitologisk Forening nu Regering og Folketing til at ændre strategien for ulandshjælp til Afrika.

”I den gældende danske Afrika-strategi er der et beskæmmende fravær af fokus på naturressourcer og artsrigdom”, skriver DOF’s formand Christian Hjorth i en leder i Fugle og Natur.

”Nu skal Afrika-strategien revideres. DOF glæder sig over, at oplægget til den ny strategi sætter fokus på klimaet, for Afrika er meget sårbar over for klimaforandringer. Men desværre er der ikke fokus på, at 2/3 af den afrikanske befolkning – endsige fuglene – er direkte afhængig af naturens tilstand. DOF er af den klare opfattelse, at fattigdomsbekæmpelse og naturbeskyttelse er to uadskillelige størrelser.

Fuglene viser naturens tilstand

Overskriften for den danske indsats bør være en kombineret fattigdoms- og miljøorientering. Udvikling af landdistrikterne bør prioriteres højt. Miljø skal integreres i alle centrale sektorprogrammer, og der skal tages højde for klimaændringer. Nye netværk af reservater og forvaltning af naturressourcerne skal fremmes gennem konkrete demonstrationsprojekter. Endelig foreslår DOF, at fuglene inddrages systematisk som indikator for naturens
tilstand: ”Miljøminister Connie Hedegaard har lige anerkendt værdien af denne indikator gennem en fem-årig bevilling til DOF’s danske punkttællinger. Udenrigsministeriet kunne støtte, at samme koncept blev overført til Afrika”, skriver Christian Hjorth.

Kontakt: Christian Hjorth 97 44 85 20 el. 29 28 75 02.