Vinterhavens ukronede konge

torsdag 1. februar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Skovspurven er den mest observerede fugl i Den store Vinterfugletælling, der løbende bliver præsenteret på hjemmesiden obsnatur.dk
Jan Skriver
Skovspurven har tilsyneladende med adskillige længder overhalet gråspurven som menneskets nærmeste ven og nabo i fuglenes verden.

I løbet af de første tre uger af Den store Vinterfugletælling, som Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og forlaget ConDidact laver i samarbejde, har danskerne observeret skovspurven flere end 155.000 gange landet over.

På statistikkens andenplads over de almindeligste havefugle kommer grønirisken med godt 77.000 observationer, mens gråspurven på en tredjeplads er ført til protokols af danske havefuglefolk godt 60.000 gange de seneste uger.

Tællingen slår en streg under de seneste årtiers tendens i fuglefaunaen, der går på, at gråspurven har mistet terræn i mange områder, mens skovspurven for alvor er flyttet til byen.

Fra 1970'erne og et par årtier frem blev den danske bestand af gråspurve på det nærmeste halveret. Formentlig fordi spurvene mistede muligheder for at finde føde og husly i takt med at danske husdyr i stigende grad blev lukket inde i tætte staldbygninger i stedet for at gå ude det meste af året. Gråspurven mistede på den konto terræn, selv om den dog fortsat er almindelig og formentlig har en bestand på op imod en million par i Danmark.

Skovspurven har tidligere været betragtet som mindre knyttet til bygninger end gråspurven, men nu er den for alvor rykket ind på livet af danskerne.

Bestanden af skovspurve i Danmark blev fordoblet fra cirka 1980 og ti år frem, og i Norden som helhed er den i fortsat fremgang.

Skovspurven er bredere i sit valg af levested end gråspurven, og den behøver ikke nødvendigvis at leve side om side med høns og heste og alskens husdyr for at finde sin føde. Den lever også i "rene" naturområder langt fra mennesker og byer.

Men nu er det ganske vist, at skovspurven bliver set i et stigende antal danske haver, der måske er forladt af gråspurve.

”Vi vidste godt, at skovspurven er blevet mere almindelig samtidig med at gråspurven er blevet mere sjælden” siger biolog Henning Heldbjerg fra Dansk Ornitologisk Forening. ”Men det overrasker os alligevel, at resultatet er så tydeligt” fortsætter han. ”Det bliver spændende at se, om de næste tre ugers fugletælling underbygger resultatet yderligere”.

Har du gråspurv, skovspurv eller andre fugle i haven vil OBSnatur gerne have dig til at deltage i Den store Vinterfugletælling. Det hele foregår på hjemmesiden www.obsnatur.dk, hvor du kan tilmelde dig, læse mere om fuglene og indberette dine observationer. Tællingen varer indtil 25. februar.