Vejret stækker luftens fugletællere

onsdag 24. januar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den milde vinters perlerække af turbulente lavtryk og den aktuelle kulde med snebyger og frisk vind vanskeliggør en landsdækkende tælling af vandfugle fra fly, og truer med at udsætte den til næste år. Ikke siden 1990 har de luftbårne fugletællere måttet opgive en midvintertælling på grund af vejret.
Jan Skriver
Som et led i den internationale overvågning af naturen og miljøet har Danmark lovet EU at tælle vinterens vandfugle i sine indre farvande, fjordene og Vadehavet hver tredje vinter fra fly.

I begyndelsen af 2007 skulle den store revision have været sendt på vingerne, for den seneste landsdækkende optælling af vandfugle fandt sted i 2004.

Men denne milde vinter, der næsten dagligt har bragt et nyt lavtryk med regn og blæst ind over landet, har forhindret det store ornitologiske overblik.

Heller ikke i disse dage, da frosten lægger låg på lavtrykkene, er der udsigt til afgang, så biologerne føler sig stækkede som fældende dykænder i sensommeren.

- Som det tegner nu, må vi opgive midvintertællingerne fra fly og så vente til januar 2008. Det har været en frustrerende vinter, og ikke siden 1990 har vi måttet opgive at tælle vandfugle fra luften, siger Ib Krag Petersen, der er biolog hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Århus Universitet.

- Vi har brug for 18 flyvedage for at kunne dække alle de områder, hvor der skal tælles vandfugle.

Og vi har truffet aftaler med fire flyselskaber, der med kort varsel er klar til at flyve, hvis vejret ellers er i orden. Men tællingerne kræver, at vinden højst er omkring seks sekundmeter. Og så skal vi helst have flere kilometers sigtbarhed, ellers kan vi ikke få øje på flokkene af dykænder i Kattegat for eksempel eller i Bælthavet, siger Ib Krag Petersen.

Danmarks farvande hører til nogle af verdens vigtigste vinterkvarterer for edderfugle og sortænder. Også for knopsvaner, sangsvaner og grågæs er vores vandområder af vital betydning.

Titusinder af vandfugle blev i weekenden 13-14. januar talt fra land af biologer og ornitologer, og flytællingerne skulle have været prikken over i'et i ordet "overblik". Men overblikket får vente.

- De seneste dages frost og sne har fået mange svaner, gæs, svømmeænder og vadefugle til at skifte opholdssteder. Store flokke har forladt de helt fladvandede områder og er trukket ud til kysterne. Så hvis vi kunne gå på vingerne netop nu, ville vi risikere at tælle de fugle, der allerede er registreret. Det er med til at komplicere situationen. Men hvis der kommer et længevarende højtryk i februar, så prøver vi at gennemføre den landsdækkende tælling over de store vandflader. Vi kræver bare et enkelt vindue mellem murene af lavtryk, men vi er forberedte på, at det ikke kommer i denne sæson, siger Ib Krag Petersen, der kalder vinteren 2006/2007 for et "planlægningsmæssigt mareridt".

For det biologiske beredskab skal være klar til at lette, så såre det danske vejr tillader det.

Se resultaterne af vandfugletællingerne fra 2004 på:

http://www2.dmu.dk/Pub/FR606.pdf